I forbindelse med krigen i Ukraine blev der tirsdag eftermiddag afholdt et møde i Tøjhuset arrangeret af Fredericia Kommune med baggrund i, at de ville samle alle de frivillige kræfter, der har meldt sig på banen. En af organisationerne, der har stillet sig til rådighed, er Røde Kors, der har stor erfaring i sammenlignlige situationer.

Med krigens udbrud betyder det, at der kommer flygtninge til Danmark. Et hav af frivillige har henvendt sig til kommunen og spurgt, hvad de kan gøre, men det er ikke bare lige til at pege på. Fredericia Kommune afventer oppe fra centralt hold, hvad kommunen skal bidrage med, men for at få et overblik over alle kræfterne, var alle de frivillige samlet.

– Der kommer mange, der rækker ud til kommunen og spørger, hvordan man kan hjælpe. Det er alt fra Rotary til flygtningeorganisationer. Det er vildt at opleve den måde folk vil hjælpe på, og så har vi indkaldt til møde for at fortælle, hvor vi er og det setup vi er ved at udvikle. Det kommer i kølvandet af centrale udmeldinger og for at lave en tidlig bro, så vil vi have den størst mulige effekt, siger borgmester Steen Wrist, som glæder sig over opbakningen:

– Når der kommer flygtninge er vores opgave at gøre så de får det bedst mulige ud af det. Børnene får undervisning og mor får måske et arbejde. Sprog kan også være en udfordring, men det er ikke det første. Udgangspunktet er, at de, der kommer her, skal hjem igen, men ser man på krigen, kan den have lange udsigter, og vi skal derfor skabe den bedst mulige velkomst, heriblandt sprogundervisning. Alt det skal vi nok få styr på, men nu handler det om at samle de frivillige organisationer, som kan gøre en forskel.

(Foto: AVISEN)

I Tøjhuset var der mange forskellige organisationer til stede. En af dem var Røde Kors, som Klaus Dam Tofte repræsenterer. Røde Kors har stor erfaring med lignende situationer som denne.

– Når man ser i bagtæppet og kigger ind i mediebilledet med Europa i krig og børn på gaden bliver man bevæget, og så oplever man hvordan det kalder på, at folk vil hjælpe. Det er befriende at opleve alle dem der vil hjælpe, siger borgmesteren.

Foreløbig har Fredericia Kommune peget på tre steder i byen, der kan tage flygtninge, men hvordan det bliver, afhænger af udmeldingerne.

– Det er en frygtelig situation vi står i, men vi prøver at forholde os som beredskabsorganisation, og være der hvor der er behov, selvom det er en ulykkelig situation, siger Klaus Dam Tofte og fortsætter:

– I forhold til ukrainerne der kommer til landet og lander lidt i et vakuum til særloven er behandlet kan vi trække på lokalt netværk af frivillige, hvor vi har et parathjælpenetværk, hvor frivillige er skrevet op. Derudover har vi vores lokale frivillige, siger han.

(Foto: AVISEN)

Hvad Røde Kors præcis kommer til at bidrage med, er endnu ikke afklaret.

– Det er der vi skal i dialog med kommunen om. Indtil situationen er afklaret kan vi høre på, at man afventer buskaber fra centralt hold om hvad vi skal gøre her. Vi vil gerne høre, hvad de skal have og så vil vi gerne samarbejde om det, siger Klaus Dam Tofte.

Røde Kors har et modtagercenter i Padborg, hvor der er en masse logistisk arbejde med at registrere flygtningen og få dem fordelt, og i den forbindelse kan meget gå galt.

– Det kan ligne Fredericia Banegård i myldretiden, og man mangler overblikket. Rent logistisk er det en kæmpe opgave, og det vil vi også gerne hjælpe med, forklarer Klaus Dam Tofte.