Styregruppen for sundhedshuset og Frivilligcentrets bestyrelse har besluttet, at Frivilligcenter Fredericia flytter ind i det nye sundhedshus. Det skriver Fredericia Kommune i en pressemeddelelse.

” Frivillighed skaber velfærd og mening for den enkelte og for samfundet på måder som de kommunale og regionale aktører ikke gør. Frivilligcentret vil derfor give sundhedshuset en ekstra og vigtig dimension. Så jeg er rigtig glad for, at frivilligcentret bliver en aktiv del af byens nye sundhedshus”, siger Susanne Eilersen, formand for Sundhedsudvalget.

Frivilligcentret glæder sig til at flytte fra Kraches Gård på Vendersgade til sundhedshuset på byens gamle sygehus, og de ser sig selv om en naturlig og aktiv aktør i det nye sundhedshus.

”Vi glæder os og ser frem til at blive en del af det nye sundhedshus. Vi er sådan set glade for at være i Kraches Gård, men stedet er ikke særlig venligt i forhold til f.eks. gangbesværede. Vi er allerede i dialog med projektgruppen for sundhedshuset om en central placering, som vil give os mere synlighed og bedre adgangsforhold for f.eks. gangbesværede”, siger Louis Lindholm, leder af Frivilligcenter Fredericia.

Formanden for Social- og Omsorgsudvalget, Henning Due Lorentzen glæder sig også over flytningen til sundhedshuset

”Jeg ser det som vores opgave at få sundhedshuset til at leve, og her er frivilligcentret en oplagt aktør. Der er omkring 50 foreninger og grupper, som bruger frivilligcentret, og de kan med deres mangfoldighed bringe liv ind i huset og blive gode sparringspartnere for andre aktører i sundhedshuset”, siger Henning Due Lorentzen.

Frivilligcenter Fredericia er et omdrejningspunkt for det lokale frivillige sociale arbejde i kommunen, og centret støtter, udvikler og fremmer den frivillige sociale indsats for sårbare og socialt udsatte mennesker. De fremmer lokal frivillighed og skaber sammenhængskraft ved at samle foreninger, borgere, kommune og virksomheder om aktuelle sociale udfordringer.

“Hvis vi skal kunne klar fremtidens udfordringer på sundhedsområdet skal vi være innovative og finde nye måder at samarbejde på. Med indflytningen af frivilligcenteret åbner vi mere op for at arbejde på tværs. Det er en stor fordel for os alle sammen, at frivilligcentret bliver en aktiv del af sundhedshuset, for de kan supplere de kommunal tilbud, så vi sammen kan fremme borgernes sundhed” siger næstformand i Sundhedsudvalget og medlem af bestyrelsen for frivilligcentret, Frances O’Donovan.