De unges fritid er noget helt særligt, står der i indledningen til politikken. Fritiden er oplevelser og muligheder, som former en for livet. Byrådet er enige om, at fritidspolitik ikke skaber udvikling og forbedringer i sig selv. Fritidspolitikken er derfor kun det første skridt på vejen mod flere og bedre fritidsmuligheder for alle børn og unge i kommunen.

Fritidspolitikken står på skuldrene af kommunens Børne- og Ungepolitik, Kultur- og Idrætspolitik og den ny Sundhedspolitik. Derfor vil Børne- og Skoleudvalget, Sundhedsudvalget, Kultur og idrætsudvalget og Uddannelsesudvalget sætte sig sammen den 20.september og drøfte de udviklingsspor, som i første omgang skal gøre fritidspolitikken til virkelighed.

– Jeg vil rigtig gerne sige tak til alle, der har bidraget til at lave vores nye fritidspolitik for unge. Det er altafgørende, at vi er sammen om dette, og at både de unge, forældrene, medarbejdere, foreninger og erhvervsliv engagerer sig og bidrager til, at alle børn og unge altid har et trygt sted at være i deres fritid, hvor de kan udvikle sig og føler sig uundværlige, siger Ole Steen Hansen, formand for Børne- og Skoleudvalget.

– I Fredericia kan vi det med at samarbejde på tværs af de kommunale tilbud, det frivillige foreningsliv, kulturlivet og erhvervslivet, men vi kan blive endnu bedre. De mange input, som er kommet frem under processen med fritidspolitikken, vidner om, at der er et stort potentiale, som vi skal have udviklet på både lokalt og i Fredericia by. Alle børn og unge skal møde betydningsfulde voksne i deres fritid og få adgang til fællesskaber, hvor de betyder noget for andre, siger Christian Jørgensen, fungerende formand for Kultur og Idrætsudvalget.

Plads til forskelligheder – plads til alle

Medarbejderne på fritidsområdet og frivillige i foreningslivet har været og vil fremadrettet være en vigtig del af processen med at gøre fritidspolitikken til virkelighed.

– Men det bliver også i høj grad de unge, som skal på banen, idet vi i Fredericia ønsker at skabe Danmarks mest demokratiske fritid. En del af de unge på ungdomsuddannelserne har givet udtryk for, at de ønsker fritidsarenaer både med og uden voksne. I nogle tilfælde er det fint, at der er engagerede voksne til at guide og spille sammen med, men de også har også i høj grad brug for, at der er tillid og plads til, at de kan være sammen med venner på steder, hvor de kan hænge ud sammen, være aktive, spille musik og selv bestemme over deres frie tid, siger Pernelle Jensen, formand for Uddannelsesudvalget.

Øvebaner ind i unge- og voksenlivet

En af de fire tilgange i den nye fritidspolitik for unge er, at unge skal have adgang til øvebaner i fritiden, hvor de i trygge omgivelser sammen med hinanden, og understøttet af tillidsvækkende voksne, kan øve sig i at tage de næste skridt mod selvstændighed, selvbestemmelse og en bedre trivsel.

– Ungdommen er en skøn tid, men vi kan se, at den også for mange unge rundt om i kommunen kan være en svær og udfordrende tid. Derfor skal vi sammen med de mange foreninger i byen udvikle øvebaner med de unge på de områder, hvor vi kan se, at de har det svært med at finde vejen, siger Susanne Eilersen, formand for Sundhedsudvalget.

Fakta

Fritidspolitikken bygger på fire tilgange til udviklingen af fritiden

  • Udviklende fritidsmiljøer med plads til alle
  • Øvebaner ind i unge- og voksenlivet
  • Uforglemmelige højdepunkter i fritiden
  • Danmarks mest demokratiske fritid

Fritid er et bredt begreb, der i Fredericia Kommunes terminologi er opbygget af

  • Fritidsområde
  • Fritidsmiljø
  • Fritidsarenaer
  • Fritidstilbud

Fritidspolitikken er blevet til hen over foråret 2021, hvor unge, medarbejdere, forældre, foreninger og interesserede borgere har kunnet komme med input gennem forskellige temadrøftelser.

Du finder fritidspolitikken på kommunens hjemmeside www.fredericia.dk/politik/planer-politikker-strategier/fritidspolitik-boern-unge