For tredje år i træk har kommunens unge mennesker mulighed for at søge Arlette Andersens Frihedspris

I foråret 2017 indstiftede Danske Bank, Fredericia Gymnasium, Fredericia Dagblad og Fredericia Kommune Arlette Andersens Frihedspris for at sikre en fortsat opmærksomhed og bevidsthed omkring begrebet frihed i dets vide betydning. Frihedsprisen er på i alt 18.000 kr. 

Da ansøgningsfristen til Arlette Andersens frihedspris udløb sidste år, havde 46 unge mennesker i alderen 14 – 21 år sendt deres ansøgninger ind til prisen.

Stifterkredsen er meget imponeret og taknemmelig for, at 46 unge mennesker i Fredericia havde taget sig tid til at reflektere over begrebet frihed og sendt deres ansøgning til prisen sidste. Kredsen håber, at lige så mange vil søge prisen i år, når den bliver uddelt for tredje år.

”Jeg er glad for, at så mange unge mennesker har taget sig tid til at reflektere over friheden. Vi valgte for to år siden at indstifte frihedsprisen for at holde fast i opmærksomheden om frihed som et grundvilkår og et fundament under al menneskelig velfærd og sameksistens. Og det er eviggyldigt i en verden, hvor frihed ikke er noget, vi kan tage for givet”, siger viceborgmester og formand for 4. maj-komitéen, Ole Steen Hansen.

Prisen kan søges fra den 4. marts af unge mennesker mellem 14 og 21 år, der er bosat i Fredericia Kommune. Det er ikke tilfældigt, at prisen henvender sig netop til de unge mennesker, for det er dem, der skal bære budskabet om frihed videre til de næste generationer.

For at komme i betragtning til prisen, skal man sende en ansøgning i form af et essay, digt, artikel, film, billedkunst eller anden form for værk. Emnet skal være frihed. Det kan være i en historisk, nutidig eller fremtidig kontekst.

Uanset format, så håber stifterne af prisen, at værkerne vil være med til at få os til at reflektere og debattere frihed, som så mange mennesker verden over kæmper for hver dag.

Prisen bliver uddelt hvert år den 4. maj, og sidste frist for at søge prisen er den 4. april.

Fakta

Arlette Andersens Frihedspris uddeles i tre priser på: 10.000 kr., 5.000 kr. og 3.000 kr.

Prisen kan søges af unge mennesker, der er mellem 14 og 21 år på datoen for prisens uddeling – den 4. maj, og ansøgerne skal have bopæl i Fredericia Kommune.

Sidste år vandt Nikolaj Stentoft Arlette Andersens Frihedspris på 10.000 kr. for teksten Dit navn.