Der er i dag indgået en politisk aftale om, at DSB skal fortsætte arbejdet med indkøb af fremtidens tog og sende opgaven i udbud. Aftalen betyder, at der skal indgås en rammeaftale, hvor DSB forpligter sig til at købe minimum cirka 90 tog.

DSB’s administrerende direktør Flemming Jensen udtaler i den forbindelse:

“Det er vigtigt og godt, at der er truffet beslutning om, at DSB kan fortsætte med at købe fremtidens tog til danskerne. Vi kan konstatere, at der er enighed om de væsentligste dele af det oplæg, som DSB er kommet med, således at Fremtidens Tog bliver baseret på en etableret produktplatform og kendt og velafprøvet teknologi.”

Den politiske aftale betyder også, at vedligeholdet af fremtidens tog skal outsources fuldt ud:

“Vi noterer, at der er besluttet en model med fuld outsourcing af vedligehold. En model, der vil fungere, såfremt leverandøren gør det godt, og som vil medføre en betydelig risiko, hvis producenten ikke gør det godt på vedligeholdsområdet. DSB konstaterer, at der ikke er de store erfaringer med denne vedligeholdsmodel i forbindelse med store togindkøb andre steder i Europa. Med udgangspunkt i dagens aftale går DSB straks i gang med at tilrettelægge udbudsmaterialet i tråd med den nye politiske beslutning.”

DSB forventer, at udbuddet på den baggrund vil tage 4-6 måneder længere.