I budget 2020 er der afsat et kortfristet lån til Fredericia Teater på 5 mio. kr. Med henblik på at forhindre likviditetsvanskeligheder har teatrets bestyrelsesformand anmodet om, at lånet udbetales nu. Hvis byrådet imødekommer ønsket udbetales lånet primo december.

“Jeg har selv været med i forhandlingerne og skrevet under på, at det er en god idé med det her lån. Men det jeg er bekymret for er om vi betaler nok? Jeg har svært ved art se hvor det ender, når vi støtter med småbeløb”, spurgte Karsten Byrgesen.

“Hvad koster det? Så vi ikke år efter år skal komme med penge til dem. Havde en hver anden virksomhed bedt om penge i banken til at betale løn, så blev han nok lidt mærkelig i hovedet. Jeg siger det her af ren kærlighed til Fredericia Teater. Det betyder meget for byen, alt andet end økonomien er fantastisk. Men jeg er bange for de her tal”, fortsatte han.

“Der har faktisk været overskud på teateret de forgangne år”, slog Borgmesteren fast, inden han gav ordet til Ole Steen Hansen. “De forgående har der været et lille overskud. Borgerne kan med rette synes, at vi giver et stort tilskud. Men sammenligner vi os med de andre der leverer i samme kvalitet, så får vi ikke meget tilskud. Derfor sætter vi hånden på kogepladen hver eneste gang vi opsætter en forestilling”.

“I år ser det ud til at der kommer et underskud, hvilket selvfølgelig er træls. Men det punkt vi kommer til efter her gør, at der kommer et mertilskud på 4,5 millioner kroner om året. Det giver et samlet tilskud på omkring 20 millioner kroner, næsten lige fordelt mellem stat og kommune. Vi vil gerne have mere i støtte – og det er realistisk. Vi skal kigge på teatrets grunddrift, og det gør vi i første kvartal 2020. Hvad er konsekvensen af ikke at støtte teatret? Den diskussion synes jeg vi skal have med hinanden på et oplyst grundlag. Den debat ser jeg meget frem til”, lød det fra Borgmesteren.

Fredericia Teater ændrer status

Kulturministeriet har til hensigt, at ændre Bekendtgørelse om teatre og andre institutioner på scenekunstområdet med særlige opgaver jf. Lov om scenekunst § 5, så Fredericia Teaters særlige opgaver fremadrettet fremgår af bekendtgørelsens § 1. Fredericia Teaters særlige opgaver bliver efter den bekendtgørelse, der er sendt i høring, med en høringsfrist til den 4. december 2019, følgende:

”Fredericia Teater skal som hele Danmarks musicalteater bidrage med værksudvikling, produktion og sceneteknologisk innovation samt talentudvikling indenfor musicalgenren i Danmark og løfte genren på nationalt niveau.”  

Ud over en beskrivelse af Fredericia Teaters særlige opgaver indeholder den reviderede bekendtgørelse tillige bestemmelser bestyrelsessammensætning og bestyrelsens funktionsperiode.

“Der har været forhandlinger i Folketinget forrige år under stort pres fra Fredericia Kommune om at der skulle mere støtte til Fredericia Teater”, indledte Bjerregaard, inden en af de politikere der forhandlede den nye aftale, Susanne Eilersen, fik ordet:

“Vi har i mange år arbejdet for, at Fredericia Teater skulle have flere penge, for vi leverer rigtig gode produkter. Der er én pose penge til teatre – og hvis nogen skal have mere, så skal andre have mindre. Fredericia Byråd har flere gange være på Christiansborg, uden held. Men ved sidste års finanslov blev der åbnet en lille dør – en lillebitte åbning af den dør vi gerne vil ind af. Vi skal som byrådet stadig arbejde for, at vi får større del i de penge der er til teatre. Jeg er glad for, at jeg med min position i Folketinget havde muligheden for at få det med i finanslovsforhandlingerne. Det at man nu anerkender, at Fredericia Teater er noget andet tror jeg, er en del af rejsen mod et nyt syn på Fredericia Teater”, lød det fra Eilersen.

“Det går godt på Fredericia Teater. Bedre end nogensinde før. Ser man på økonomien kunne man tro, at noget var helt galt. Det synes jeg egentlig ikke der er. Med dette forslag skal vi støtte med omkring 10 millioner kroner, men der er også et andet større tal, der er kommet mig for øre. Vi skal finde ud af hvad de reelle omkostninger er, så vi kan finde ud af hvor vi skal hen – og hvordan vi kommer sikkert derhen”, lød det fra Karsten Byrgesen.

https://www.facebook.com/Fredericiavinhandel/

Leave a Reply