I hård konkurrence med andre provinsbyer kæmper Fredericias politikere, administration og erhvervsliv for at overhale de andre med at kunne tiltrække folk.

Det er især indenfor turismen, at man håber på en lovende fremtid, og her er det byens unikke historie, der for mange aktører kan blive et afgørende fundament for den udvikling.

Frederica har en unik historie, trods byens i global kontekst, relativt unge alder. Vores volde og fæstning fortæller en enestående militærhistorie. Den har inkluderet stridigheder, krige, gennemtænkt arkitektur, strategier og kærlighed.

I dag elsker byens borgere og gæster at gå ture på det imponerende voldanlæg med strand, by og natur helt tæt på. Men det var ikke nok til at komme på kulturministerens liste over de bud, der sendes videre til ansøgningsrunde om optagelse på FN’s verdensarvsliste. I budgettet for 2017 besluttede Fredericia Byråd, at man ville undersøge muligheden for at få Fredericia Vold optaget på FN’s verdensarvsliste. Da Kulturministeren i efteråret indbød kommunerne til at komme med bud på nye emner til listen, søgte Fredericia Kommune om optagelse, men kom ikke med på listen. Et fæstningscenter og et stort fokus på byens historie skal dog sætte Fredericia på det helt store turistlandkort, mener byrådet.

Historien skal brande Fredericia

Viceborgmester og borgmesterkandidat Susanne Eilersen har længe engageret sig i at få Fredericias historie til at spille en stor rolle i turismestrategien. Sammen med partikollegaerne har hun gennem ti år arbejdet på at få etableret et fæstningscenter i Fredericia, ligesom partifællen Inger Nielsen har engageret sig i at få Fredericia placeret på UNESCO’s liste over verdensarv. Hele tanken er at bruge det velbevarede voldanlæg som spydspids for en fortælling, der kan tiltrække besøgende.

Derfor ønsker Eilersen at Fredericia skal være en historisk oplevelsesby, hvor både udenlandske og danske turister skal valfarte til. Allerede i dag er det historiske voldanlæg i midtbyen velbesøgt, men hun mener alting skal bindes meget bedre sammen.

Det var Kurt Halling og jeg, der for ti år siden fik afsat midler til at arbejde med et fæstningscenter, der kunne sætte Fredericias fantastiske historie på landkortet. Desværre skete det ikke. Nu har vi dog fundet prospektet frem igen. Der er fundet 850.000 kroner til at arbejde videre med dette prospekt, og det er jeg enormt glad for. Vi har samtidig fået dedikeret Vossgrunden til, at fæstningscentret kan placeres her. Vi har knoklet ti år for, at vi skulle nå hertil, siger Susanne Eilersen.

Investorer vil være med

Der er blevet sagt og skrevet meget om, hvordan Fredericia skal udvikle sig. Ud over de allerede succesfulde resultater på erhvervsområdet, hvor både havnen og industriudviklingen i Taulov har haft betydning, ser Eilersen også den indre by som et sted, hvor der er store muligheder. I budget 2022 ønskede forligspartierne at arbejdet med etableringen af et fæstningscenter skulle fremmes. Et fæstningscenter, der skal afløse det nuværende museumsvæsen, kan i nye, moderne rammer med gode formidlingsmetoder manifestere Fredericias helt særlige historie. Sideløbende forberedes de næste trin i processen.

Der er ingen tvivl om, når man ser rundt i landet, hvad der trækker turister, så spiller vores historie og identitet mere og mere i den fortravlede digitale hverdag, vi alle sammen har. Jeg ser, at Jelling eksempelvis har stor succes med Kongernes Jelling. Vi skal på ingen måde bare kopiere, hvad de andre laver og gør, men vi må anerkende, at historien kan noget, og her har Fredericia noget helt særligt at byde ind med, siger Susanne Eilersen.

Vossgrunden er det perfekte valg

Den sammenbinding hun ønsker tager udgangspunkt i den interesse, der er for historien i den brede befolkning. Hun ser det ikke som et elitært projekt, men som en folkelig oplysning, hvor der også er plads til at gøre historien levende og underholdende.

Hvis vi ser på hvad Museerne i Fredericia har præsteret de seneste år med relativt beskedne midler, så åbner det dørene for at vi skal tænke stort. Den visuelle præsentation af gamle, historiske karakterer er eksempelvis helt fantastisk. Udover det naturlige i at man kan få en meget smuk gåtur, så skal der bindes en fortælling ind i det.
Forrige år lancerede Museerne i Fredericia blandt andet en digital oplevelse, hvor man kunne høre fortællingen om byen og voldanlægget i ørerne, mens man gik rundt på anlægget. Her fik man bundet historien sammen med den moderne teknologi, og Eilersen vil gerne støtte en udvikling, hvor Fredericias historie fortælles og indtænkes i langt højere grad end det har været tilfældet hidtil.

– Vi er fortsat i gang med at få undersøgt mulighederne, men jeg hører gode ideer mange steder. Men ud over at den historiske fortælling skal være i centrum, så skal vi arbejde med oplevelserne af hele byen. Jeg er også sikker på, at den gode placering på Vossgrunden også vil være en perfekt døråbner til Fredericia, der kan sende turisterne rundt i vores by efter et besøg i Fæstningscentret, siger Eilersen.

Hun ser det også som en mulighed, at erhvervslivet kommer til at spille en rolle i udviklingen. Hun mener at investorer vil finde projektet interessant, fordi den centrale placering og de naturlige omgivelser er unikke. Når man ser på Fredericia ovenfra, fornemmer man klart hvor stor voldanlægget faktisk er.

Men samtidig er den udsigt man har over byen fra de forskellige punkter på volden, en oplagt mulighed for at inddrage den besøgende på en spændende måde. For her er det ikke alene fantasien, men også den konkrete handling bag ved at man dengang har bygget en by op omkring en krigsstrategi, der kan byde på noget.

– Vi har set et meget kraftigt og voksende byliv, hvor cafeerne og restaurationerne har udviklet sig gevaldigt. Havnefronten er åbnet op, og vi virker som by indbydende. Der er allerede gjort en masse aktive ting for at fremme den udvikling, men turisme handler også om at tænke fortællingerne ind i den samlede oplevelse, mener Susanne Eilersen.

I dag er det mest kendte arrangement om Fredericias historie 6. juli festlighederne, der hvert år trækker mange folk til byen. Her beror en masse aktiviteter på frivilliges indsats, men også Fredericia Kommune prioriterer begivenheden massivt.

Den prioritering er viceborgmesteren meget enig i, men hun vil samtidig gerne være med til at videreudvikle på historiefortællingen, så det ikke kun er en gang om året, der sker noget spændende.

– Vi må gerne komme ud til hele landet med budskabet om, at vi laver nogle specielle ting. Andre har gjort det, og vi skal gøre det samme. Konkurrencen er hård, men vi har nogle kæmpestore fordele her i Fredericia, og dem skal vi udnytte maksimalt. Samtidig er jeg sikker på, at vi også kan trække flere tilflyttere til byen, når den bliver så attraktiv og indbydende. Kulturlivet er allerede kommet op på fulde omdrejninger, så vi ved, det godt kan lade sig gøre. Specielt når vi husker på, at vi for bare et årti siden, måske mest var kendt som en gennemsnitlig provinsby, understreger Eilersen.

Planerne om et fæstningscenter diskuteres fortsat meget blandt mange lokalpolitikere. Derfor er Susanne Eilersen også sikker på, at det bliver til noget:

– Jeg mener de fleste er blevet klar over, at vi har brug for at stille skarpt på vores eget potentiale, og fæstningscentret og vores historie er præcis den skarphed, vi har brug for, slutter hun.