Der har i flere omgange været kraftige reaktioner om borgervejlederen – eller som det også kaldes – borgerrådgiveren. Udgangspunktet for etableringen af en sådan stilling i Fredericia Kommune var en række af sager, specielt fra Jobcentret, der var aktuelle op mod kommunalvalget i 2017. For at imødekomme kritikken af forvaltningen ønskede en række politikere at anvende kommunallovgivningens mulighed for at få en borgervejleder i kommunen. Målet var at få bedre retssikkerhed i forvaltningen af de ofte tunge sager, der plagede Fredericia Kommune. Som en klassisk, jydsk provinsby, var demografien i Fredericia bestemt af de historiske industriarbejdspladser. En pæn del af befolkningen havde baggrund i arbejderkulturen, med alt hvad der følger med af social arv, uddannelse og manglende social mobilitet.

Samtidig var socialdemokraterne dybt afhængige af de stemmer, der kom fra det demografiske bagland. Det betød også at det var svært at sælge en politik, der ikke tog hensyn til de borgere, som kunne falde indenfor forvaltningens søgelys i den ene eller anden sammenhæng. Kritikken mod forvaltningens medarbejdere handlede ofte om fejl i sagsbehandlingen, og senere undersøgelser viste da også at det ikke altid var så perfekt og fejlfrit, selvom i sær cheferne forskansede sig bag ved trygheden i at socialdemokraterne var mere fagforening end borgerorienterede.

Men Jacob Bjerregaard var kløgtig. Udover at han havde sikret et bredt flertal omkring store dele af lokalpolitikken i Fredericia, så ønskede han også at få forvaltningen slanket og gjort mere borgerorienteret. Som man senere så i 2021 skaffede det ham også mange fjender blandt kommunens tro soldater, specielt på chefgangene. Han var den store modsætning til den nuværende borgmester Steen Wrist, der er flasket op i fagbevægelsen, og som en af sine første gerninger på posten forsikrede medarbejderne i kommunen om, at nu skulle de have det godt. Et løfte han i øvrigt har holdt.

Det var i sær Christian Jørgensen fra Venstre, der var stor tilhænger af en borgervejleder i Fredericia Kommune. Og som en af de politikere der var med til at ansætte Jesper Gottlieb, ønskede han en stærk profil, der kunne stå imod forvaltningens pres og magtapparat. Gottlieb kom med en baggrund som både socialrådgiver og jurist. En usædvanlig kombination for et menneske. Men Jørgensen var af den opfattelse, at denne unikke kombination var den helt rette. På rådhuset så man skævt til etableringen af en borgerrådgiver i kommunen. Vanen tro var man bedst tjent med at have styr på alle tropper i forvaltningsapparatet, og hvordan kunne man kontrollere en mand, der var ansat under byrådet og ikke skulle stå skoleret for hverken borgmester eller kommunaldirektør?

Ikke desto mindre offentliggjorde kommunen på deres hjemmeside en beskrivelse af jobfunktionen, der slog dette fast. Men i praksis var der en lille detalje, der senere blev til et våben i forvaltningens forsøg på at skaffe Jesper Gottlieb af vejen. Selvom lovens intention ellers er soleklar, nemlig at en borgerrådgiver skal være uafhængig og ikke underlagt en forvaltning, så skal kommunalbestyrelsen sørge for at få skrevet ind i styrelsesvedtægten, at man har en borgervejleder:

Det gjorde man tilsyneladende ikke.

Hvorfor vides ikke. Men da Jesper Gottlieb efter kommunalvalget i 2021 informerede den nyvalgte borgmester om at denne detalje burde ordnes, svarede Wrist tilbage, at han fandt det upassende at få en mail om dette. Nogle måneder senere indkaldte kommunaldirektør Camilla Nowak borgervejlederen til en tjenestelig samtale, hvor hun tilmed havde bedt en ordinær leder fra Jobcentret om at deltage. I forvejen havde man afgjort, uden i øvrigt at have spurgt Gottlieb om hans svar på Jobcentret og Familieafdelingens påstande mod ham, at han skulle have en advarsel.

Kort sagt vil man fyre ham.

Hvis forvaltningens logik og rationale indenfor den juridiske vurdering af Jesper Gottliebs ansættelse er korrekt, så betyder det ganske simpelt følgende:

Fredericia Kommune har slet ikke haft en uafhængig borgervejleder de sidste 5 år. Det er kun noget, man har ladet som om. Alle talerne, roserne og de mange gange politikerne har henvist til at kommunen havde en borgervejleder, har været spil for galleriet. I virkeligheden har man ladet en dør stå på klem for, at hvis forvaltningen blev sur på Gottlieb, kunne man skille sig af med ham.

Alle de ledende politikere har dukket sig, da vi kontaktede dem for at spørge indtil sagen. Alle har henvist til Camilla Nowak. Kort og godt så har de besluttet at borgerne i byen ikke har en uafhængig borgervejleder længere. Det er det faktum, de skal forholde sig til. Det forbliver uvist, hvorledes man selv forventer at borgervejlederfunktionen overhovedet skal kunne praktiseres, når den forvaltning Jesper Gottlieb skal holde øje med, både kan advare og fyre ham, når de bliver sure over hans arbejde.

Moralen er at den lærdom man så nidkært forsikrede hele Fredericia om at man havde fået efter borgmestersagen, ADP-skandalen og alt det andet, er forduftet allerede få måneder efter at man er blevet valgt. Man startede med i konstitueringen at slå fast, at politikerne skulle blande sig udenom forvaltningens affærer. Og nu fjerner man en af de mest populære borgervejledere i Danmark. Samtidig må vi spørge os selv om, hvorvidt der vil komme flere borgere og søge råd hos en borgervejleder, der som det ser ud nu, slet ikke er uafhængig alligevel.