Tankstationen på Indre Ringvej 165, der hidtil har flaget gult og rødt under Uno-X navnet, skifter i den kommende uge farve, logo og skilte. Bonus, som stationen kommer til at hedde, vil fortsat være en selvbetjent station, men med større fokus på at være lokal. Navneskiftet sker som en konsekvens af, at Uno-X har besluttet at opdele sit netværk af tankstationer i to kæder, der hver for sig skal være mere målrettet kundernes behov lokalt.

Når stationen i Fredericia nu overgår til Bonus, bliver der således fremover flere muligheder for at gøre den, bilvasken og City Kiosken så lokalt relevante som muligt.

– Vi har valgt at dele UNO-X netværket op i to kæder, som gør det muligt at imødekomme kundernes behov på bedst mulig vis. Bonus er den lokale station, hvor der ofte er flere services som vask, butik og værksted tilknyttet, mens Uno-X udelukkende er fokuseret på brændstof og kunder, der ønsker den hurtige tankoplevelse, forklarer Georg Hansen, der er netværkschef i Bonus. Han fortsætter:

– Med det lokale for øje har vi stor tro på, at Bonus-stationen på Indre Ringvej har en god fremtid. Og det meste vil stadig være, som kunderne kender det: nem selvbetjening og billig benzin. Hvad der kommer derudover, vil bare være en bonus.

På lokalsamfundets betingelser
Fællesnævneren for Bonus-stationerne vil som udgangspunkt stadig være et selvbetjent koncept, men der vil næsten altid være mennesker på Fredericias station samt i den tilhørende vaskehal og kiosk. På den måde kan mange Bonus-stationer være lokale samlingspunkter, hvor man møder andre, man kender.

– For at overleve på et meget konkurrencepræget benzinmarked har Bonus reduceret omkostningerne. Bl.a. har vi fjernet muligheden for kontant betaling. Vi er klar over, at det er noget, nogle af vores kunder lige skal vænne sig til – omvendt reducerer det risikoen for bekostelige indbrud og hærværksforsøg på Bonus-stationen, siger Georg Hansen og tilføjer, at Bonus stationen stadig modtager alle betalingskort inklusive det gule Uno-X kort. Han afslutter:
– Med navneskiftet til Bonus bliver der større mulighed for at tilpasse stationen til lokale forhold, så den i højere grad følger lokalsamfundets puls og udvikling.