Efter at ambulancelæge Mogens Zarling for nylig meddelte, at han stopper, er der behov for at finde en ny model i Fredericia.

Modellen med praktiserende læger kan nemlig ikke fortsætte, når Mogens Zarling stopper, idet der ikke findes andre praktiserende læger, der er villig til at påtage sig opgaven. Det har Mogens Zarling selv konstateret efter en kontakt til sine kolleger, og Region Syddanmark har også lignende erfaringer fra Vejle, hvor man flere gange har annonceret efter en ny ambulancelæge uden held.

Derfor er det nødvendigt, at der findes en ny model siger de to lokale regionsrådsmedlemmer Bente Gertz (A) og Peder Hvejsel (V).

– Vi har derfor spurgt ind til, hvilke løsninger, der kan findes, som er fagligt forsvarlige, og det vi har fundet ud af, er at en model med paramedicinere i ambulancerne vil være den bedste løsning, skriver  Bente Gertz (A) og Peder Hvejsel (V) i en fælles pressemeddelelse og fortsætter:

– Paramedicinere har fagligt den rigtige uddannelse til at løse akutopgaver, og de vil derfor være gode til at overtage Mogens Zarlings opgaver, hvilket vi har fået bekræftet fra mange sider.

– I dag er ambulancerne ikke umiddelbart bemandet med paramedicinere, men hvis vi nu fik sikret, at mindst ën ambulance i Fredericia altid var bemandet med en paramediciner, og der så samtidig bliver lavet en model, der sikrer, at vagtcentralen altid kan se, hvor paramedicineren befinder sig, så de kan sendes ud på samme måde, som Mogens Zarling hidtil er blevet.

– Modellen skal også sikre, at vagtcentralen har mulighed for at planlægge, så det kan tilstræbes at der i videst mulig er en paramediciner til disposition i Fredericia for en akuthændelse suppleret af akutlægebilen i Kolding, som altid er bemandet med en akutlæge.

– Realiseres en sådan løsning vil Fredericiaområdet opnå den samme dækning, som hidtil. Mogens Zarling var jo kun på vagt godt 50 % af tide. Med en kombination mellem paramedicinere og akutlægebilen i Kolding vil der være meget høj dækning med kvalificeret akuthjælp.

– Vi vil derfor arbejde på, at denne model kan komme med i budgettet, så vi fortsat kan levere Fredericianerne tryghed ved de uheld og sygdomstilfælde, som Mogens Zarling hidtil har taget sig af på bedste vis slutter Bente Gertz og Peder Hvejsel.