Den fredericianske erhvervsmand, Babak Shahbaz, er i dag blevet frikendt i retten. Hans advokat Peter Fauerholdt Thommesen førte sagen for Shahbaz i Østre Landsret mod Endofa Denmark ApS, der blev repræsenteret af advokat Dines Benned Jensen

Østre Landsret har den 3. december 2020 afsagt dom i en sag, hvor Endofa Denmark ApS havde fået overdraget krav fra forskellige andre selskaber mod en tidligere partner og medejer af et selskab i Kuwait vedrørende hans overfakturering af køb af olie i Angola gennem personligt ejede selskaber.

Sagen angik desuden krav mod den tidligere partner vedrørende betaling for hyre af et skib, som blev brugt til oliehandlerne, og såkaldte ”crew wages”. Det samlede krav var for landsretten på ca. 20 mio. kr. Landsretten fandt, at kravet vedrørende ”crew wages”, som parterne havde oplyst angik oliehandel i et ”gråzoneområde” og bestikkelse, stred mod DL 5-1-2 (lov og ærbarhed), og Endofa Denmark ApS kunne derfor ikke få medhold i dette krav. De øvrige krav blev anset for forældede. Partneren blev derfor frifundet.

Endofa Denmark ApS havde for Sø- og Handelsretten, som havde afsagt dom i 1. instans, fået fuldt medhold i kravet, som for Sø- og Handelsretten var på ca. 10 mio. kr.

Læs hele dommen her

https://www.domstol.dk/oestrelandsret/aktuelt/2020/12/krav-mod-tidligere-partner-vedroerende-oliehandler-i-angola-til-dels-i-strid-med-dl-5-1-2-lov-og-aerbarhed-og-i-oevrigt-foraeldet/

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer