Fredericianere og forretningsmanden, Babak Shahbaz, er i Sø- og Handelsretten blevet dømt til at betale 10.130.556,93 kr. til Endofa Denmark ApS, samt sagsomkostninger på 500.000 kr. i til Endofa Denmark ApS. Det fremgår i retsdokumentet fra Sø- og Handelsretten.

Sagen vedrører, om Babak Shahbaz uden Endofa Denmark ApS´ vidende og accept gennem egne selskaber har viderefaktureret indkøb af olie til en højere pris således, at han ifalder erstatningsansvar over for Endofa Denmark ApS. Derudover vedrører sagen, om Endofa Denmark ApS har dokumenteret et tab, herunder om fremsættelse af erstatningskrav er afskåret i henhold til en indgået fratrædelsesaftale for Babak Shahbaz, samt om et eventuelt erstatningskrav er forældet.

Det er et samarbejde mellem Babak Shahbaz, Mads Borggaard og Allan Frost, som tidligere havde arbejdet sammen i Monjasa Group (Monjasa), som gik galt.

Partnerne havde efterfølgende valgt at starte selvstændig virksomhed sammen i Dubai. Inden dette samarbejde blev formaliseret i Endofa DMCC, blev der igennem selskabet Firxal LTD og Firxal DMCC blandt andet korresponderet om og senere foretaget køb af et skib, der senere blev navngivet ”Namisa”. Købet skete blandt andet igennem forretningsmanden Peter van Poortvliet fra Strategic Shipping & Chartering BV.

Fra juli til september 2012 var der aktivitet i henholdsvis Firxal LTD, Firxal LDA og Firxal DMCC. Fra denne periode er der under sagen fremlagt e-mailkorrespondance, hvori Babak Shahbaz og Allan Frost anvendte Firxal-e-mailadresser, samt hvor Allan Frost oplyste om, at han arbejdede for disse selskaber. Og her går der meget galt i korrespondancen, da der opstår forretningsuenigheder.

For at forstå rollerne, så er det undersagen oplyst, at Babak Shahbaz’ rolle i Endofa DMCC var at stå for kontakten og havde kontrol med Angolaoperationerne og dermed samarbejdet med Firxal LDA. Uenigheden opstår som følge af marked, økonomi, aftaler og betalinger. Det udvikler sig til en mailkorrespondance, hvor man kan se, at partnere er dybt uenige vedrørende håndteringen af olieoperationer i Angola.

I e-mail af 25. juni 2013 skrev Babak Shahbaz følgende til Kenn Søndergaard, cc. Allan Frost og Mads Borggaard:

”Jeg prøver igen så det er nemmere at forstå for alle. Der er INGEN og jeg gentager INGEN der skal kæfte op omkring Angola. Det er ene og alene mit projekt så folk skal bare holde det for dem selv. Jeg bestemmer hvad der skal ud til offentligheden, hvis der overhovedet skal noget ud.

Og jeg vil lige minde dig om igen at INTET hvad du ser i dag havde været mulig uden Angola. Lidt ligesom den lorte ordre med ENSCO du/i vil byde på. Og eftersom Angola ifølge dig er rent tab, så fatter jeg ikke hvorfor vi stadig holder på det. Du har sikkert mange gode ideer hvad du alternativt kan gøre istedet. En ting der er helt sikket og det har du mit ord på.

Jeg skaffer INTET gasolie til ENESCO projektet såfremt den går i orden, så held og lykke med det. Og så kan man spørge sig selv hvorfor ? Fordi jeg kan!”

I e-mail af 1. juli 2013 skrev Babak Shahbaz til Kenn Søndergaard: ”… – 9 –

2) Peter fra Strategic accepterer intet hverken fra dig eller Kaper Lunding omkring skibe i Luanda. ALT skal cleares med mig inden. Men i er begge velkommen til at prøve at challenge mig på den.

3) I dag er sidste advarsel mod at du holder dig væk fra mit Angola ellers sørger jeg for at hele lortet går i vasken. Det må du for øvrigt også challenge mig på. Du skal ikke ringe, skrive eller noget som helst andet end hvis du vil bruge til stop / loss klausul. Vi 2 har intet at snakke om. Og kan du ikke forstå hvorfor så læs vores sidste korrespondance…”

Kenn Søndergaard besvarede denne e-mail den 2. juli 2013: ”…

2. Saa maerkelig en udmelding. Hvis partnerskabet stemmer, så taler det som i alle andre beslutninger.

3. Igen en saer udmelding og ingen invitation til faelles fodslag eller alternativ loesning. Lad os hoere hvad planen. (Som ikke lader til at stemme overens med det vi besluttede i Dubai).”

Mads Borggaard sendte samme dag e-mail til BS og Kenn Søndergaard, hvoraf bl.a. følgende fremgår: ”…

B: Jeg maa aerligt sige at jeg er traet af at se paa den maade der bliver kommunikeret på, synes ikke det holder i et firma som vores…”

Allan Frost tilsluttede sig ved e-mail af 2. juli 2013 Mads Borggaards kommentarer.

Hertil svarede Babak Shahbaz de øvrige partnere i e-mail af 2. juli 2013: ”…

Fra dags dato møder jeg ikke op på kontoret længere, hvilket betyder, at jeg henter mine ting i dag. I får så æren af at forklare medarbejderne hvorfor ”skøre” Babak har truffet det valg. Uanset hvad i forklarer dem, så bakker jeg det op 100 %.

Indtil 1. November kører jeg et ”one man show” og garanterer at tabet i Angola til dags dato vil blive indhentet, såfremt det setup er besluttet til at køre. Derefter agerer jeg som silent partner og så sætter vi os omkring bordet og finder ud af en fair løsning hvorpå jeg enten helt er ude af firmaet eller bare er usynlig medlem.

INTET af ovenstående er til forhandling og jeg tager telefonen når kunder ringer, har styr på mine egne mails og Angola. Såfremt jeg gider at snakke med nogen af jer tager jeg telefonen ellers undgå at ring! Det bringer intet godt at prøve at snakke mig til fornuft. De af jer der kender mig godt ved, hvad der sker herfra ellers spørg Bijan. (Babaks bror red.) Han kan bekræfte min måde at være på hvad enten det er partnere, venner og familie. Men som sagt i beslutter hvad der sker herfra. Lukker vi Angola ned, så er situationen bare en anden og ude af mine hænder…”

Babak sendte den 8. juli 2013 e-mail til de andre partnere, hvoraf bl.a. følgende fremgår: … ”Jeg meddeler i dag til Firxal, at jeg kan ikke garantere for Endofa betalinger, da det er ude af mine hænder. Jeg vil bede ham gøre, hvad der er nødvendigt for at få hans penge grundet ubetalte regninger og højest sandsynligt er det at få navy, som han er general over, til at indhente alle dokumenter fra Namisa, så skibet ikke kan sejle før regningen er betalt. … Hvis forholdet til Firxal var på kanten grundet vores tidligere opførsel mht betaling, så er det rimelig sikkert at være ovre nu.

BS sendte den 9. juli 2013 en e-mail til de andre partnere, hvoraf bl.a. følgende fremgår: ”… Nu skal du virkelig se løjer omkring, hvad jeg er i stand til at gøre. Jeg vil virkelig råde dig til at få en rigtig dygtig advokat. Med lidt lokal viden for det her bliver den sjoveste rutsjebane tur jeg har haft længe. Nu kan i komme videre…”

Kenn Søndergaard svarede BS ved e-mail af 9. juli 2013, hvoraf bl.a. følgende fremgår: – 11 – ”… Vi skylder hinanden og vores ansatte at afvikle dette på bedste vis. Derfor forsøger jeg at skabe dialog omkring dine ønsker med det her split. Men det er tydeligvis ikke dine intentioner. Hvilket igen bringer os frem til at handle i firmaets bedste interesser…” BS sendte herefter e-mail til Kenn Søndergaard, cc. Allan Frost og Mads Borggaard den 9. juli 2013, hvoraf bl.a. følgende fremgår:

”… Jeg skylder ikke dig en skid andet end du kommer til at kende den rigtige version af mig og hvordan jeg bliver, når nogen forsøger at true mig og min familie gennem juridiske midler, som er tyndere end det toilet papir jeg tørrer min røv i. Finder jeg ud af at de andre 2 har samtykket på din mail, så kan de også regne 100% at det er personligt det her og indtil jeg trækker vejret er mit formål kun at forfølge det her helt til ende. Selv Monjasa turde ikke sende mig noget som helst og så tror sådan en flok amatører, at i kan behandle mig sådan? … Jeg har en aftale med Angola drengene kl 13:00 It, såfremt jeg ikke har 2 swifts i hånden, som dokumenterer pengene er betalt, så bliver der iværksat en arrest på Namisa for unpaid bills. Så bliver det fulde beløb ikke nok længere, men også alle de omkostninger, der hører til og den tid det tager. Er meget spændt på at se hvad der sker, når man tager røven på en General som er CEO for Navy i Angola. … Hvad angår din lille truslen, så kan du som sagt læne dig tilbage og nyd turen. Gælder jer alle sammen, hvis jeg finder ud af at i havde det mindste med det at gøre!”

Kenn Søndergaard sendte herefter e-mail af samme dato til BS, hvoraf bl.a. følgende fremgår: ”Hej igen Babak, – 12 – Jeg forstår ikke alle de trusler de fremsætter det tjener ikke noget som helst når vi prøver at have en dialog omkring tingene…” Efterfølgende var der yderligere e-mailkorrespondance omkring vilkårene for ophør af samarbejdet.

Ophør af samarbejdet mellem Endofa DMCC og BS

Den 15. juli 2013 underskrev BS, Kenn Søndergaard, Allan Frost og Mads Borggaard en ”Aftale om ophør af samarbejde”. Af aftalens pkt. 1.2 fremgår:

”Efter aftale har alle aktionærer i Endofa i enighed besluttet, at samarbejdet med BS skal ophøre, og at samtlige BS aktier i Endofa overdrages til de øvrige aktionærer til ligelig fordeling til disses aktiebesiddelse…” Det fremgår af aftalens pkt. 3: ”3.1 Det er endvidere aftalt, at BS’ ansættelse i Endofa ophører pr. 15. juli 2013. 3.2 BS accepterer med sin underskrift på nuværende aftale, at han ikke har noget krav hverken mod Endofa eller aktionærerne i anledning af ophøret. Endofa DMCC / BDS Holding Ltd. / Endofa Invest LLC samt aktionærerne accepterer ligeledes ikke at have noget økonomisk krav eller krav generelt mod BS der med sin udtræden af selskaberne ikke er ansvarlig for hvilken fremtidig drift eller nuværende eventuelle tab. Med denne underskrivelse ophæves deraf BS ansvar…”

(…..)

Allan Frost (Allan) har været en betroet ven igennem 10 år, og forud for dette var Allan en god bekendt. Allan arbejdede tidligere i Monjasa sammen med BS og Mads Borggaard (Mads). Allan, BS og Mads tog dengang fat i ham og spurgte, om de sammen skulle starte deres egen virksomhed. Allan, BS og Mads skulle være fysisk i Dubai, og han skulle selv have en administrativ rolle samt tilvejebringe finansiering. Han havde ikke selv så megen erfaring med salg af olie osv. Han vidste, at Allan havde erfaring og kontakter til brug for køb og salg af olie, og at det var en lukrativ forretning. Igennem Allan vidste han også, at Mads var en dygtig forretningsmand, og at BS havde unikke forretningsforbindelser i Angola.

De var fire unge mennesker, der ikke havde drevet egen forretning før. Der var en grundlæggelse forståelse mellem dem om, at de gik ind i det sammen, og at de alle ønskede at skabe et profitabelt set-up. De ville gerne handle lokalt og sælge internationalt. Den største kunde var Stena Oil, som købte olie med henblik på videresalg. Alle partnerne blev lønnet ligeligt, men han fik som investor ingen løn. Han lavede referater efter hvert møde, som de havde. Han drev dengang og driver stadig selskabet TSL Shipping & Trading. Han var også dengang selv bosat i USA, men de havde en transparent tilgang til tingene og kendskab til de andres forretninger også BS´, troede han

Det blev ikke ved indgåelsen af samarbejdet omkring Endofa mellem ham og de 3 andre nærmere drøftet, om man måtte eje andre firmaer og profitere på dem. Mads havde tidligere under sin ansættelse i Monjasa startet et samarbejde og marked op i Angola. Mads havde efterfølgende overdraget noget af dette marked til Babak. Allan fortalte, at Babak havde oparbejdet en tillid i Angola, hvorfor folkene fra Angola helst ville handle med ham.

Læs meget mere om sagen i detaljer i domsafgørelsen

Afgørelsen

Retten lægger på baggrund af sagens oplysninger til grund, at gasolien i Angola i henhold til den indgåede aftale af 5. september 2012 blev solgt af Firxal LDA til Firxal LTD til en fast pris på 685 USD per kubikmeter gasolie. Firxal DMCC viderefakturerede den indkøbte olie til Endofa DMCC. I forbindelse med viderefaktureringen af olien til Endofa DMCC blev der af Firxal DMCC pålagt ca. 30 USD pr. ton olie i forhold til købsprisen.

Gevinsten ved denne prisdifference tilfaldt Babak Shahbaz, da han var ejer af Firxal LTD og Firxal DMCC, mens Firxal LDA var ejet af Firmino Vasco Gomes. Retten finder, at det var relevant og væsentlig information for de øvrige partnere i Endofa at blive oplyst omkring detaljerne ved Endofas køb af gasolie i Angola, herunder om ejerskabet af de enkelte selskaber. Betalingen af det ekstra beløb pr. ton olie til Firxal DMCC medførte således, at fortjenesten for Endofa ved efterfølgende salg af gasolien blev tilsvarende mindre. Der var derfor pligt til for Babak Shahbaz loyalt at oplyse sine øvrige partnere om disse forhold. Babak Shahbaz har gjort gældende, at de øvrige partnere i Endofa kendte til de ovennævnte omstændigheder ved oliehandlerne, herunder til hans ejerskab af bl.a. Firxal LTD og Firxal DMCC. Retten finder på baggrund af de foreliggende oplysninger, at Babak Shahbaz ikke har godtgjort, at dette var tilfældet. Retten har i den forbindelse bl.a. lagt vægt på forklaringerne fra Kenn Søndergaard, Allan Frost og Mads Borggaard, hvoraf det fremgår, at de ikke kendte til fastprisaftalen mellem Firxal LDA og Firxal LTD, ligesom de ikke kendte til Babak Shahbaz´ ejerskab af Firxal LTD og Firxal DMCC. Disse forklaringer understøttes af Jonathan-Bekke Hansens forklaring om procedurerne for fakturering af Endofa. Forklaringerne understøttes ligeledes af, at indholdet af hjemmesiden for Firxal fejlagtigt skaber det indtryk, at Firxal LDA var en del af Firxal-koncernen på trods af, at der ingen ejerforbindelse var mellem Firxal- koncernen og Firxal LDA, som det efterfølgende blev bekræftet i erklæring af 8. juli 2015 fra Firmino Vasco Gomes. Babak Shahbaz oplyste herudover ved e-mail af 27. juni 2013 til regnskabsmedarbejder i Endofa DMCC Geovanni Martinez, at Firmino Vasco Gomes var ejer af Firxal DMCC. Herudover understøtter den under sagen fremlagte korrespondance mellem Babak Shahbaz og de øvrige partnere i Endofa, at Babak Shahbaz holdt de øvrige partnere i uvidenhed omkring de nærmere detaljer vedrørende handlen med olie i Angola, herunder omkring hans status som mellemhandler.

Retten finder det således godtgjort, at Babak Shahbaz svigagtigt har fortiet konstruktionen af handlerne over for de øvrige partnere, og at han derved har disponeret på en måde, der har skaffet ham en utilbørlig økonomisk fordel ved overfakturering på bekostning af Endofa. På denne baggrund finder retten, at Endofa trods indholdet af punkt 3.2 i aftalen om ophør af samarbejde af 15. juli 2013 ikke har fraskrevet sig at gøre et erstatningskrav gældende over for Babak Shahbaz. Retten finder således, at Babak Shahbaz har pådraget sig et erstatningsansvar over for Endofa, og at tabet kan opgøres til forskellen på den pris, som olien kunne købes til hos Firxal LDA og den pris, som Endofa rent faktisk betalte for de pågældende leverancer. Vedrørende de opgjorte fakturabeløb, der vedrører omkostninger for skibet ”Namisa” på 308.880 USD for ”Crew Wages” og 220.000 USD for ”Charterhire”, der er fremlagt som sagens bilag 8.33 og 8.34, finder retten, at Babak Shahbaz ikke alene ved sin forklaring herom fuldt ud har hverken godtgjort eller sandsynliggjort, at der var tale om fakturaer med et reelt indhold, som Endofa skulle betale. Retten lægger i den forbindelse særlig vægt på, at Rovasi Shipping S.A allerede havde faktureret Endofa Energy LLC for crew wages og charter hire vedrørende ”Namisa”, jf. sagens bilag AB. Retten finder, at det samlede erstatningskrav ikke kan anses for at være forældet, idet Endofa først ved erklæring af 8. juli 2015 fra Firmino Vasco Gomes må anses for at have fået kendskab til de svigagtige forhold og den deraf følgende fordring mod Babak Shahbaz, jf. forældelseslovens § 3, stk. 2, jf. § 2, stk. 1. På den baggrund tager retten Endofas påstand til følge. Efter sagens resultat skal Babak Shahbaz betale sagsomkostninger til Endofa Denmark ApS på i alt 500.000 kr., hvoraf 350.000 kr. udgør udgift til advokatbistand, og 150.000 kr. udgør udgift til retsafgift. Ved fastsættelsen af beløbet af dækning til udgift til advokatbistand har.

Retten lagt vægt på sagens karakter, værdi og omfang, herunder at sagen er blevet hovedforhandlet over 2 dage. Thi kendes for ret: Babak Shahbaz skal inden 14 dage betale 10.130.556,93 kr. til Endofa Denmark ApS med tillæg af procesrente fra den 20. april 2017, til betaling sker. Babak Shahbaz skal inden 14 dage betale 500.000 kr. i sagsomkostninger til Endofa Denmark ApS. Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.

skal køre indtil 6.december
Annonce