Det koster dyrt, hvis man flyver ulovligt med sin drone. Sidste år faldt den hidtil dyreste regning for ulovlig flyvning med drone, i en sag fra Vejle, hvor en person blev idømt en bøde på 3.500 kroner for at have overtrådt luftfartsloven gentagne gange med droneflyvning i et villakvarter.

FredericiaC har også haft gang i droneflyvning over havnen, som nu har vist sig at være ulovlig. Reglerne siger blandt andet, at man ikke må flyve nærmere end 150 meter fra bymæssig bebyggelse eller offentlig vej, ligesom man heller ikke må flyve, så man potentielt udsætter andre for fare. Kort fortalt må man ikke flyve i byer, villakvarterer osv., med mindre man har en tilladelse fra Trafikstyrelsen.

En tilladelse, som FredericiaC ikke har haft. Men de mener selv, at de har handlet i god tro. De har dog valgt at fjerne alle videoerne, som de har optaget.

– Vi har forud for optagelserne i juni været i kontakt med Trafikstyrelsen og var i den forbindelse af den overbevisning at FredericiaC ikke var beregnet som mindre end 150 meter fra bymæssig bebyggelse pga. det store areal på 20,4 HA og fordi arealet er ejet af FredericiaC og på den måde var at betragte som privat område. Samtidig kunne dronen betjenes ud fra bekendtgørelsen om modelfly – dvs. foruden certificering. Imidlertid viser det sig, at området er betegnet som havneareal og dermed omfattet af et særligt regelsæt vedr. bymæssig bebyggelse. Flyvning skal derfor ske efter ansøgning om særlig dispensation. Denne har vi iværksat dags dato og har selvfølgelig fjernet filmene, som vi optog i god tro. Dispensationen vil herefter også certificere brugere af dronen i vores regi, oplyser Louise Bjerre, der er chefkonsulent hos FredericiaC, til Fredericia Avisen