Fredericia Vold har foretaget en afgravning af en stor jordpukkel på volden.

Som følge af de massive regnmængder har der været fare for jordskred flere steder på Fredericia Vold. Det seneste tilfælde er sket i fredags.

Det nye område, hvor der er potentielt jordskredsfare. (Foto: Fredericia Vold)

I tirsdags skete det første tilfælde, hvor der var et muligt jordskred på 300 tons jord, og det er der nu kommet styr på.

Nu er der også kommet styr på det det seneste tilfælde:

“Klokken ca. 13.30 i dag foretog vi en afgravning af den store jordpukkel for at forhindre et ukontrolleret jordskred. Vi tog igen brug af langarms-maskinen på bælter med en arm på 17 meter. Denne gang trak vi jorden af oppefra, og har lagt det i et jorddepot på plænen bag stien. Her skal det blive liggende frem til en retablering, som bliver senere på året.

Det var tydeligt, at der i ca. 50 cm dybde kunne ses et helt vandmættet og nærmest flydende lerlag i udgravningens nordlige halvdel. Jorden i den sydlige halvdel var derimod mere fast.
Der må således være tale om lommer, eller områder med henholdsvis mere og mindre ler-indhold tilbage fra voldens opbygning. Eksempelvis har store dele af Dronningens Bastion også altid været udfordret af en opbygning med meget lerholdig jord.

Begge forestående skred, som vi nu har afværget, skyldes de store mængder vand. Begge steder har der i forvejen eksisteret lunker/hulninger med jordophobning foran. Det er den store vandmængde, der har gjort den lerede jord så tilpas tung, at den er blevet sat i bevægelse nedefter,” skriver Fredericia Vold.

Se her flere billeder fra stedet:

1 KOMMENTAR

  1. Jeg vil bare gøre opmærksom på, at når der bliver fjernet træer, kommer der sprækker i lerjorden. Simpelthen fordi træer suger vandet til sig og dermed holder på vandet i jorden, og når de bliver fjernet, tørrer leret ud. I disse sprækker trænger vandet ind. Desuden de efterladte roderne giver også anledning til huller og lunker. Hvis man går langs med volden ved Østerstranden kan man se regelmæssige huller i kanten af græsplæne, der hvor tidligere træer har stået. Jordskred er sket der, hvor der mangler træer. Græsset holdet ikke på jorden, det gør træerne. Så tænk nu, inden du fjerner træer, om konsekvenserne. Den kæmpe stor projekt med at blotte volden som foregå lige nu for mange milioner er måske ikke så smart. Fordi den skader volden i stedet for at bevare den.

Leave a Reply