Da Fredericia Byråd mandag eftermiddag var samlet igen efter julepausen var det med en lang dagsorden – herunder en debat omkring Fredericia Teaters skrantende økonomi.

Fredericia Teater har jf. dets vedtægter fremsendt et budget for 2020 til godkendelse ved Byrådet. Regnskabet for 2019 er endnu ikke endelig opgjort, men der forventes et underskud på ca. 20 mio. kr., som tilskrives svigtende billetsalg i København på ”Prinsen af Egypten” og ”Tarzan”. 2019-resultatet påvirker teatrets likviditet i en grad, som har nødvendiggjort en revidering af første budgetudkast, som teatrets bestyrelse godkendte i december 2019. Det reviderede budget er behandlet af teatrets bestyrelse den 24. januar 2020 og indeholder en række reduktioner for at tilpasse økonomien og sikre budgettets overholdelse.

Teatret har grundet de aktuelle likviditetsudfordringer søgt at udvide sin kassekredit hos deres bank. Dette har banken godkendt under en række forudsætninger, herunder at der ydes transport i kommunens tilskud til teatret over de næste 4 år, samt at Byrådet bevilger teatret afdragsfrihed på de tidligere bevilgede lån.

Med henblik på at udarbejde et budget for 2020 i balance har teatret lagt op til en opbremsning og tilpasning af udgiftsniveauet. Endvidere er der arbejdet med at øge sikkerheden omkring budgetforudsætningerne yderligere. Ændringerne i det reviderede budget omfatter:

  • Den faste medarbejderstab reduceres med ca. 25 pct., svarende til 16 årsværk
  • Fastfrysning af lønnen i 2020 samt reduktion af øvrige personaleomkostninger
  • Udskydelse af forestillingen ”Bridges of Madison County” til 2021
  • Reduktion af variable omkostninger, hvor muligt
  • Nedjustering af de forventede belægningsprocenter på især ”She Loves You” i København og ”spillefri” periode på 2 uger i industriferien

For at håndtere de tidligere nævnte likviditetsproblemer, er teatrets ledelse gået i dialog med deres bank, som har indvilget i at forhøje teatrets kassekredit til 11 mio. kr., således at de får den nødvendige likviditet til betaling af udgifterne. Forhøjelsen er givet under en række betingelser:

  • Tinglyst pant i teatret for 1 mio. kr.
  • Ikke-tinglyst pant i teatret for 4 mio. kr.
  • Transport i kommunens tilskud til teatret
  • Tilbagebetaling af kreditten over 4 år
  • Afdragsfrihed fra de kommunale lån i perioden 2020-2023

Den sidste af de overfor nævnte betingelser forudsætter, at Byrådet bevilger teatret afdragsfrihed på deres samlede skyldige beløb til kommunen fra 2020, som i alt vedrører 17,2 mio. kr. d.d. Denne består af hhv. de to lån på 5,0 mio. kr. ydet i 2019 og med budget 2020, samt restgælden (7,2 mio. kr.) på de 10 mio. kr., som Byrådet bevilgede teatret i Budget 2016.

“Der er tale om en sag der har påkaldt sig megen opmærksomhed. Det er en meget trist situation teatret er havnet i. Der er sagt og skrevet meget, og bundlinjen er, at teatret har henvendt sig og sagt, at med deres nedskæringer og aftalen med banken har brug for, at vi som byråd forholder os til om vi kan skubbe deres afdrag i fire år – samtidig med om vi kan give banken transport i vores årlige tilskud til teatret”, sagde Jacob Bjerregaard indledningsvist

“Vi har landets bedste musicalteater. Vi har en kunstnerisk skabende teaterchef. Vi har fantastiske skuespillere, musikanter, teknikere osv osv. Men vi har også et teater, der står på bunden af en meget tom og meget dyb pengekasse og kigger op på de kunstneriske succeser. Virkeligheden er, at et teater er dyrt i drift. Der er således en sammenhæng mellem succes og de midler der sættes til rådighed. Desværre er der også en hårfin balance mellem kunstnerisk succes og økonomisk katastrofe, hvilket atter er blevet tydeliggjort”, lød det fra Løsgænger Karsten Byrgesen, der fortsatte:

“Jeg skal anstrenge mig fælt meget for bare at komme i nærheden af at spille overrasket over det katastrofale økonomiske resultat, som teatret leverede. Flere af de ærede byrådsmedlemmer tilkendegivet overraskelse over teatrets tilstand. Det er heraf indlysende at spørge, hvilken rolle byrådets to medlemmer i teatrets bestyrelse spiller, i forhold til at informere byrådet?”.

“Teatret og underskuddet på 20 millioner kroner er en vigtig og beklagelig sag. Jeg har meget på sinde som jeg nu har fremlagt. Tilbage står der, om der skal stå 20 eller 21 mandater bag økonomiudvalgets beslutning af d. 27 januar 2020. Jeg vælger at stå bag anbefalingen, under den forventning: at der strammes op i driften og styringen, at vedtægterne revideres til noget der ligner en virksomhedskonstruktion, at fordelingen af roller og ansvar og præciseres samt, at sammensætningen og udvælgelsen af bestyrelsen og den enkeltes kvalifikationer, gøres til genstand for en kritisk revurdering”, lød det afslutningsvist fra byrådets løsgænger, der i sin tale også stillede en række spørgsmål til Fredericia Teaters vedtægter.

“Jeg konkluderer altså, at vi alle 21 bakker op om de her nødvendige foranstaltninger. Vedtægterne er vi i gang med at kigge på. Jeg noterer mig også, at bestyrelsen har sagt, at man ikke skal spille i København, hvor der kan tabes meget. Lige her og nu handler det om at konsolidere Fredericia Teater. Omkostningen ved at miste teatret vil være langt større”, sluttede Jacob Bjerregaard.

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer