Fredericia Teater kommer ud af regnskabsåret 2017 med et overskud, og barberer samtidig 500.000 kroner af gælden til Fredericia Kommune, som nu udgør 8.1 millioner kroner. 

Årets regnskabsresultat udviser for Fredericia Teater et overskud på 0,488 mio. kr. der overføres til forbedring af egenkapitalen, der ender på 2,696 mio. kr. hvor den vedtægtsbestemte formue på 0,450 mio. kr. er en del heraf.

Fredericia Teaters bestyrelse betegner resultatet som tilfredsstillende, da første halvår 2017 var økonomisk tynget at en række mindre kommercielle udviklingsproduktioner, der skulle investeres i. Men dette blev i andet halvår opvejet af de mere kommercielle produktioner og dermed lander Fredericia Teater i budgetmæssig balance. Samtidig blev der udskudt en produktion fra 2016 til 2017 (Lizzie) på grund af ekstraordinær aktivitet i 2016.

Der er i Fredericia Teaters budget for 2017 indregnet opsætning af fire forestillinger:

·  Lizzie

·  Legendale

·  Problemet med Douglas

·   Klokkeren fra Notre Dame – The Musical

I henhold til egnsteateraftalen for 2017-2020 har Fredericia Teater til opgave at producere teater, hvis primære opgave er at producere minimum to nye scenekunstforestillinger årligt. Dette mål er for 2017 nået. Fredericia Teater har i regnskabsåret afdraget på gælden med 0,5 mio. kr., gælden udgør nu 8,1 mio. kr.