I må anlægge en retssag, siger Fredericia Spildevand A/S. Nej, det er jer, der skal gøre det, siger ægteparret Steenbach. Ægteparret holder fast i, at de aldrig nogensinde har givet Fredericia Spildevand A/S eller kommunen ret til at køre på deres grund. Men det er Fredericia Spildevand A/S uinteresserede i.

Det kommunale selskab, der blev stiftet i 2010, har placeret en pumpestation, hvor de ønsker at køre gennem ægteparrets baghave for at nå derhen. Ægteparret Steenbach mener ikke, at Fredericia Kommune behandlede sagen om vejret korrekt for over 30 år siden, hvorfor de overfor Fredericia Spildevand A/S har meddelt, at de nu har lukket vejen.

Efter, at Fredericia Spildevand har konstateret, at vejen er blevet lukket af, har de skriftligt sendt en advarsel til ægteparret:

“Sagen overdrages nu til Fredericia Kommune, der er vejmyndighed. Vi forventer, at kommunen vil udstede et påbud til jer om at udlevere en nøgle til den aflåste kæde i overensstemmelse med vilkårene i jeres tilladelse til at afspærre den private fællesvej”.

Men det afviser Henrik Steenbach, er korrekt opførsel, da han mener, at Fredericia Spildevand A/S må anlægge en sag mod ham, hvis de er utilfredse. Han mener ikke, at der nogensinde er givet tilladelse til, at selskabet kan bruge vejen, og at de derfor kører på den uden lovhjemmel.

– Det er ikke rimeligt, at vi skal fortsætte på denne måde med trusler om overdragelse til Fredericia Kommune og tidligere også til politiet, samt trussel om erstatningsansvar. Det er over et år siden, vi gjorde opmærksom på fejlen, som blev begået af Fredericia Kommune og landinspektøren, der udmatrikulerede pumpestationen, hvis det skulle indbefatte en vejret til pumpestationen over vores matrikel 21f, siger Henrik Steenbach.

Han påpeger samtidig, at to landsinspektører har udtalt, at der er begået en fejl. Lars Ejby Pedersen, der udover at være medlem af Socialdemokratiet og Økonomiudvalget i Fredericia Kommune også er formand for bestyrelsen i Fredericia Spildevand, er ikke enig med ægteparret Steenbach:

– Ja, det er en ærgerlig situation, men også alvorlig. Der er kørt servicebiler til pumpen et par gange om måneden siden 1987. Ligesom der kører servicebiler til alle de andre pumpestationer i Fredericia Kommune. Vi er i bestyrelsen blevet orienteret om sagen, fordi grundejerens nye blokering af vejen kan medføre spildevandsproblemer i området, og give skader på miljø, pumpestation. De nærmeste ejendomme kan risikere at spildevandet stuver baglæns op i kloakkerne, siger Lars Ejby Pedersen.

Han fastholder, at Fredericia Spildevand A/S skal have adgang til pumpestationen via ægteparrets private vej, og gentager opfordringen til Steenbach om at udlevere en nøgle til låsen:

– Hvis Fredericia Spildevand A/S ikke får adgang til pumpestationen, vil det rent praktisk betyde, at spildevand kan løbe ud på stranden og direkte i Lillebælt, ligesom de ejendomme, der er tilsluttet pumpestationen, ikke vil kunne komme af med deres spildevand. Fredericia Spildevand og Energi A/S har derfor flere gange opfordret grundejeren til at udlevere en nøgle til låsen på kæden og give tilsagn om at vi igen kan færdes trygt på vejen, og det vil jeg gerne gentage her. 

Henrik Steenbach vil nu udlevere en nøgle, mens sagen behandles, så der ikke løber spildevand ud eller sker skade. Han har dog skriftligt meddelt, at Fredericia Spildevand A/S skal anlægge en retssag mod ham og hans hustru. Han og hans hustru er påvirket af truslerne. Samtidig handler striden nu også om, hvem der skal anlægge retssagen. Og i den forbindelse fastholder Steenbach, at det ikke er ligemeget, hvem der anlægger en sag:

– Det har stor betydning. Jeg mener ikke, at vi som forurettede skal bevise, at vi har gjort noget forkert. Det er jo dem, der skal bevise, at de har ret til at køre på vejen. Da vi aldrig har givet dem lov, må det være Fredericia Spildevand, der skal løfte bevisbyrden. Fredericia Spildevand har også en tinglyst ret til at færdes på matrikel 21b, der er en anden matrikel, for at komme til pumpestationen. Denne tinglyste ret kan rent faktisk give Fredericia Spildevand adgang til pumpestationen. For mange år siden havde kommunen et ændringsforslag til lokalplanen, hvor de godt kunne huske, at vejen ville blive lukket på vores matrikel, så de skitserede en anden adgangsvej på matrikel 21b og noterede, at på vores matrikel skulle vejen lukkes.

Fredericia Spildevand A/S vil have en nøgle (Foto: AVISEN)

Lars Ejby Pedersen citerer de advokater, der bistår Fredericia Spildevand A/S, således at det efter vejloven er det grundejeren, der skal føre en sag i retten. Han mener ikke, at Steenbach mister noget, hvis de udleverer en nøgle. Samtidig afviser han, at man kan anvende en anden vej på grund af det materiel, man skal have frem:

– Den nye vej grundejeren ønsker vi skal bruge i stedet for, kan vores materiel slet ikke køre på, så sidder det fast. Jeg vil nævne, at det ikke er første gang, jeg hører om sagen. Jeg er orienteret om, at Fredericia Spildevand A/S også tidligere i samarbejdets ånd har tilbudt grundejeren mulighed for en fælles afspærring med fælles nøgle, da grundejeren oprindeligt udtrykte beklagelse over, at andre brugte vejen. Selve sagen om den formelle vejret og processen håndteres i afdelingen for ledningsnet, som har holdt  flere møder med grundejeren, siger Lars Ejby Pedersen.

Han understreger, at Fredericia Spildevand A/S er en offentlig virksomhed, og at man skal administrere ordentligt. Derfor lytter man til den juridiske ekspertise og myndighederne:

– Det ved jeg som bestyrelsesformand at ledelse og afdelingen også gør i denne sag. Jeg kan forstå, at grundejeren også er utilfreds med at en ejendomsmæglers løfte ikke er holdt, og vejmyndighedens proces i 1984 og 1987. Det har jo ikke noget med Fredericia Spildevand A/S at gøre.

Den forklaring mener Henrik Steenbach er udsøgt, da der er tale om et selskab, der er ejet af Fredericia Kommune, og hvor der sidder mange medlemmer fra kommunalbestyrelsen.

– Hvad er forskellen? Det kan da godt være, at de har lavet et kommunalt selskab. Men det er jo deres egne interesser, de hytter. Jeg synes ikke, at det giver mening at sige, at man ikke skal tage sig af, hvilken fejl der blev begået af kommunen i 1980’erne. Der er altså privat ejendomsret i Danmark. Man kan ikke bare tage, hvad man vil. Hvis de mener de har ret, så må de bevise det, siger Henrik Steenbach.

Han fastholder også, at der ikke er tale om en fejl af en ejendomsmægler, men derimod Fredericia Kommune. Hans kritik af Fredericia Spildevand A/S handler også om dialogen, der har været ført. Men Lars Ejby Pedersen kan ikke genkende Steenbachs opfattelse af forløbet:

– Jeg er ked af at grundejeren beskriver dialogen som arrogant, for jeg ved, at der har været flere og gode medarbejdere på sagen fra Fredericia Spildevand A/S i årenes forløb, og den beskrivelse af personalet kan jeg ikke kende. Det er vores opgave i bestyrelsen at sikre at Fredericia Spildevand og Energi A/S følger vejmyndighedernes og politiets anvisninger, og Fredericia Kommune er både som miljø- og vejmyndighed orienteret om sagen. Kommer der domme eller anvisninger fra myndighederne der viser andet, retter Fredericia Spildevand A/S naturligvis ind. Selve sagen kører således i afdelingen efter ovennævnte principper. Men der er brug for vejadgangen nu, så vi kan sikre miljøet og opretholde vores forsyningspligt i området, slutter Lars Ejby Pedersen.

Henrik Steenbach er ikke enig, da han mener de ikke har et juridisk grundlag. Han opfordrer igen Fredericia Spildevand A/S til at anlægge en retssag mod ham, men han vil udlevere en nøgle, mens sagen behandles.

– Hvis myndighederne laver en fejl, så synes jeg, at det er ufint at skubbe ansvaret over på borgerne. Det må være deres opgave at gøre tingene korrekt. Vi står i hvert fald på, at de ikke en juridisk ret til at køre her. Vi tilbyder, at de kan køre her midlertidigt, mens sagen kører. Det er ikke i vores interesse, at der løber spildevand ud nogen steder, men vi fastholder, at de skal anlægge en retssag. Vi har i over et års tid givet dem mange muligheder for at finde en løsning. Vi har talt med den nuværende borgmester, Steen Wrist, vi har talt med forvaltningen og vi har talt med Fredericia Spildevand A/S. Det er ikke os, der ikke vil have en dialog, slutter Henrik Steenbach.

0 0 stemmer
Artikel Rating
Følg
Notikation om
guest
1 Kommentar
Ældste
Nyeste Mest bedømte
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer

Somsak
Somsak
07:11 - 4. maj 2021 07:11

Spændende, ligner lidt magtmisbrug eller en kommune der tromler almindelige borgere…i forvejen kan de fleste af kommunens afgørelser ikke ankes, man kan klage til borgmesteren…, en lidt mærkelig situation i et retssamfund, som vi jo mener vi har i Danmark. Følg endelig op på den.