Den største arbejdsplads i Fredericia er Fredericia Kommune. Over 4000 ansatte i meget forskellige funktioner og med vidt forskelligt fokus. Om det er Sosu – assistenten i ældreplejen, skolelæreren i folkeskolen eller servicemedarbejderne på gaden så bør det samme mantra gælde i Fredericia kommune.

Vi skal vinde kampen om at have det bedste arbejdsmiljø. Der bliver kamp om arbejdskraften i vores velfærd. Arbejdsmiljø og arbejdsvilkår bliver et vigtigt parameter for at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere i kommunen. Vores velfærd bliver langt bedre af at vi prioriterer ordentlige arbejdsvilkår. Vi skal have klare handleplaner mod stress. De ansatte skal have maksimalt indflydelse på egen hverdag og opgaveløsningen skal give mening.

Tillid til deres faglighed skal være udtalt. Det skal være nemt at blive hørt, når dårlige forhold påpeges og så skal der handles hurtigt og konsekvent ved dårligt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Tempoet skal ned. Både tempoet i de forandringer der lægges op til fra administrativ side og tid og opgaver skal passe sammen. Det skal vi prioritere at der er plads til. Skolelæreren skal have tid til at give ordentlig feedback og arbejde med trivsel. Pædagogen til at møde barnet med nærvær og professionalisme, Sosuassistenten til at tage den vigtige stille samtale med den ældre og sygeplejersken skal nå helt i mål med vigtige omsorgsopgaver. Det er det der er velfærd og hvis vi bliver ved med at stramme tidsskruen og kræve mål, meldinger, standarder og kynisk effektivitet så når vi ikke i mål, men vil opleve en øget udsivning og flugt væk fra velfærdsuddannelserne og kommunen som arbejdsplads.
I tæt samarbejde med fagforeningerne skal Fredericia Kommune være duksen i klassen når det kommer til arbejdsmiljø. Ikke bare i egen opgaveløsning, men også når private aktører løser opgaver for kommunen. Hvis en opgave skal i udbud skal vi som kommune have tydelige sociale klausuler der tvinger leverandørerne til at tage et ansvar for godt arbejdsmiljø.

Lars Olesen, SF – Fredericia