Skrevet af Regionsrådsmedlem Bente Gertz og Folketingskandidat Jens Jonatan Steen, begge fra Socialdemokratiet i Fredericia

Et nærhospital skal sikre et bedre sundhedstilbud til borgerne i Fredericia, det skal forkorte de utallige og lange køreture, som fredericianerne er tvunget ud på, hver gang man har brug for hjælp på et sygehus. Og så skal det sikre en god og tryg behandling til alle i Fredericia.

Med næsten 52.000 indbyggere i Fredericia, så det vil kun være naturligt og tryghedsskabende med flere behandlingsmuligheder i et nyt nærhospital.

Vi har i Fredericia brug for røntgenudstyr, så borgerne kan få taget billeder her i stedet for at skulle sætte sig i bilen. Samtidig vil en fast røntgenklinik give mulighed for, at oprette en mere simpel skadeklinik, der kan behandle og tilse mindre skader. Endelig ville en videoudstyret stue, hvor der er en sygeplejerske tilstede, kunne hjælpe borgerne og sætte dem i direkte kommunikation med en læge fra et større sygehus. Sammen med jordemoderkonsultationer, blodprøver, genoptræning og meget mere, vil det være nogle af mulighederne i nyt nærhospital i Fredericia.

Særligt fredericianere med kroniske sygdomme vil nyde kæmpe stor glæde af et nærhospital.

Med en ny bred politisk aftale har den socialdemokratiske regering, og et bredt flertal i Folketinget, i sidste uge sat gang i en vigtig omstilling af vores sundhedsvæsen, som bliver løftet med i alt 6,8 milliarder kroner. Det handler om bedre lægedækning, øget kvalitet og en klogere koordinering i sundhedsvæsenet.

Og så er der et særligt fokus på de cirka 25 nye nærhospitaler, som med aftalen skal slå dørene op over hele Danmark. I Socialdemokratiets udspil var Fredericia helt indlysende udpeget som nyt nærhospital, men det kom desværre ikke med i det endelig udspil, der blev vedtaget henover midten i dansk politik. Derfor står vi med en meget vigtig opgave, at overbevise Regionen, Folketinget og Sundhedsstyrelsen om, at Fredericia – især med vores succesfulde Sundhedshus – er den helt rigtige placering til et nyt nærhospital. Den kamp ser vi frem til at kæmpe.

Vi skal have mere behandling tættere på borgerne uden for de store sygehuse. Her vil et nyt Fredericia Nærhospital spille en afgørende rolle.