Brandingpuljen i Fredericia har været under stor debat efter den interne afdækning i Borgmester-sagen. Men på trods af kritikken valgte Fredericia Byråd mandag atter at nedsætte en pulje, dog med ændringer i forhold til gennemsigtighed og bosætning.

På baggrund af den interne afdækning er der behov for en politisk drøftelse af ’Brandingpuljen’ og praksis for tildeling af midler. Der er behov for afklaring af puljemidlernes formål, administration samt arbejdsgange. Det er forvaltningens anbefaling, at puljen opretholdes, og at der på nuværende tidspunkt fastsættes kriterier for formål, administration og arbejdsgange, som kan drøftes i et mere langsigtet perspektiv i forbindelse med Budget 2022.

Der er i Budget 2021 afsat 1.454.000 kr. til Brandingpuljen. Puljen er oprindeligt etableret med henblik på at understøtte brandinginitiativer og bosætning.

På baggrund af de interne afdækninger er der behov for afklaring af følgende emner:

1) Brandingpuljens formål

2) Bevillingsmæssigt mandat til disponering over midler fra puljen, samt klarhed omkring overholdelse af proceduren for halvårlige orienteringer om forbrug af midler.

3) Arbejdsgange omkring brug af midler

Brandingpuljens formål

Brandingpuljens formål har været at understøtte bosætning, og at Fredericia er og bliver et attraktivt og levende sted for eventuelle tilflyttere. Derudover har det været praksis, at midler fra puljen har været bragt i spil i forhold til forskellige arrangementer og events med henblik på at brande byen og understøtte profileringen af Fredericia, som en aktiv og driftig by.

Bosætning i Fredericia Kommune er fortsat et politisk prioriteret område. Ligeledes fremhæves i budget 2021, at man ønsker at styrke Fredericias position, som stærk turismedestination. Grundet corona forventes flere at holde ferie i Danmark, og det fremhæves i den forbindelse, at der er behov for en offensiv indsats for at understøtte tiltrækning af endagsgæster og overnattende gæster. Samtidig fremhæves i Budget 2021, at ”forligspartierne deler erhvervets oplevelse af, at vi har et enormt – og uforløst potentiale i at udvikle og formidle vores styrkepositioner inden for oplevelsesturismen”.

Hvad skal pengene gå til?

Faste initiativer

Det anbefales, at der oprettes fire budgetposter, som faste årlige modtagere af Brandingpuljen. De fire budgetposter vil have til formål at understøtte eksisterende events. Det drejer sig om:

Lillebælt Halvmarathon: 120.000 kr. (Dette er en kontraktlig forpligtelse).

Sommerrock: 130.000 kr. (Sommerrock arrangeres af Fredericia Shopping).

Juleinitiativer: 250.000 kr. (Samarbejde med Fredericia Shopping, julemandens ankomst, reparation og transport julehuse, arrangementer. i rådhusforhallen, julefolder m.v.).

Krydstogtturisme: 350.000 kr. (Økonomiudvalget drøftede krydstogtsturisme på møde den 29. marts 2021 for 2021, men også fremadrettet. Økonomiudvalget blev på mødet præsenteret for et foreløbigt overslag over udgifter. Økonomien er siden mødet blevet yderligere afdækket. For at kunne dække alle udgifter forbundet med krydstogt foreslås det, at der afsættes 350.000 kr. til krydstogtsturisme under Brandingpuljen. Beløbet skal bl.a. gå til at finansiere anløb af krydstogtskibe, udgifter til marketing samt deltagelse i messer og konferencer, hvor Fredericia som krydstogtsdestination promoveres med henblik på at tiltrække krydstogtsskibe til Fredericia).

Puljeansøgninger

Det har været kutyme de tidligere år, at en række indkomne ansøgninger er blevet dækket af Brandingpuljen. Det anbefales fortsat, at indkomne ansøgninger kan tildeles midler fra puljen. Dog lægges der op til, at der fastsættes kriterier for ansøgningerne (se bilag 1: Forslag til kriterier for Brandingpuljen). Formålet er, at det skal være muligt at tildele beløb fra puljen til brandingbaserede initiativer, som med fordel kan igangsættes eller understøttes med henblik på profilering Fredericia.

Der er tidligere bevilliget midler fra Brandingpuljen til f.eks.: Axeltorv, Madsby Pigecup, TSIF Pigestævne, Velkomst til værnepligtige, tilskud til mobiltribune, tilskud til kræmmermarked og Fredericia Art Festival.

Via puljen får byens erhvervsliv, foreninger eller andre aktører mulighed for at kunne ansøge om midler til støtte til arrangementer eller events, der understøtter brandingpuljens formål. Forvaltningen vil skulle afgøre om ansøgningerne ligger indenfor puljens formål samt indenfor de lovgivningsmæssige rammer for støtte. Der vil være tale om tilskud i mindre portioner med henblik på at understøtte de mange gode initiativer, som kan have stor betydning for at brande Fredericia. Det anbefales, at der afsættes 364.000 kr. til dette formål.

Alle der modtager midler skal aflægge regnskab på de forbrugte midler og eventuelt uforbrugte midler skal tilbagebetales. Ansvaret for puljens administration foreslås også placeret hos Kommunikationsafdelingen. Alle ansøgninger uanset afslag eller tilsagn vil fremgå på halvårlige orienteringer til Økonomiudvalget.

Annoncering

Der er tidligere år årligt brugt 240.000 kr. på annonceringer via Brandingpuljen. Det foreslås, at dette beløb bliver i Brandingpuljen, men i stedet trækkes ud og sammentænkes med kommunens øvrige annonceringsudgifter. Annonceringsudgiften foreslås administreret af Kommunikationsafdelingen. . Der er pr. 14. april 2021 forbrugt 80.000 kr. af Brandingpuljen til annoncering.

Politikere: Gennemsigtighed og bosætning er afgørende

– Brandingpuljen blev netop oprettet med det formål at brande Fredericia og med at understøtte vores bosætningsstrategi – en strategi der så er udløbet, men jeg håber at vi på et tidspunkt får fornyet. Vi er helt med på, at vi permanentet finansiere de fire faste indsatser. De er vigtige for vores by, så det er en god idé at sikre dem fremadrettet. Vi er også med på at overføre budgettet til noget annoncering. Bosætning er rigtig vigtigt for Venstre. Derfor synes vi også, at det er godt vi får afsat ekstra midler til den her bosætningsindsats, lød det fra Pernelle Jensen (V).

– Jeg synes det er en rigtig god pulje vi har skruet sammen. Jeg synes den er meget dækkende, særligt at vi får bosætning med ind. Nu drejer det sig om kroner og ører, og det drejer sig om gennemsigtighed. Derfor vil jeg bede om, at der bliver lavet et særligt fokus således at de personer og organisationer der kommer ind under brandingpuljen ved hvilke forventninger vi har til afregningsformen og dokumentationen. På den måde får vi ikke nogen der uforskyldt kommer i klemme. Så et fokus på at briefe de personer der kommer ind, så vi er sikre på at det går let og ordentligt – og at dokumentationen er som den skal være, sagde Karsten Byrgesen (NB).

– Nu stemte Enhedslisten imod, at der skulle satses på krydstogtturisme fremadrettet. Derfor er jeg ikke begejstret for, at der afsættes penge her. Men jeg anerkender også, at der er et flertal der pegede i den anden retning. Med baggrund i den beslutning og respekten for det flertal er jeg med på det her kompromis, lød det fra Cecilie Roed Schultz (Ø).

0 0 stemmer
Artikel Rating
Følg
Notikation om
guest
1 Kommentar
Ældste
Nyeste Mest bedømte
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer
Hans Thomassen
Hans Thomassen
23:32 - 27. april 2021 23:32

Gennemsigtighed siger politikerne.
Ligesom i borgmestersagen hvor man heller ikke så noget.??
Her har man heller ikke set at Lillebælt Halvmarathon forlængst er aflyst.???