”Med afsæt i de gode resultater vi har haft de seneste år, hvor borgere med funktionsnedsættelse eller handicap har opnået en varig tilknytning til arbejdsmarkedet, vil vi nu i et stærkt og tæt samarbejde øge fokus på dette vigtige område”, udtaler Peder Tind, formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Det er med midler fra STAR (Beskæftigelsesministeriet), at Fredericia Jobcenter igen kan udbyde målrettede, små, lukkede kurser for ledige med handicap eller funktionsnedsættelse. Der er max 10 deltagere pr. hold, hvor deltagerne bliver klogere på egne kompetencer og får afklaret, hvordan de skal videre med enten uddannelse eller job. Og så er der hjælp til det gode match mellem arbejdstager og arbejdsgiver. Optagelse til kurset sker på baggrund af en god og grundig dialog med den enkelte borger i jobcentret.

Arbejdet med ’Et mere rummeligt arbejdsmarked’ sker i samarbejde med Business Fredericia, Dansk Handicap Forbund, Center for Døve og Jobcenter Fredericia, hvor fokus er på at få flere ud i ordinært job, og at både borgere og virksomheder får kendskab til de mulige kompenserende ordninger.

Kurset hjalp Allan til fast fuldtidsjob

Allan, på 48 år, havde været ledig i 8-9 måneder, da han blev tilbudt at komme på kurset ’Det rummelige arbejdsmarked’. Fra ganske ung har Allan været ansat i detailbranchen, men på et tidspunkt rammes han af stress og får senere konstateret diagnosen psoriasis gigt. På kurset fik Allan god sparring – fagligt og personligt – fra både underviser og de andre kursister, styrket selvtilliden og et nyt, stærkt syn på egne kompetencer.

Kort før kursets afslutning kontaktede en virksomhedskonsulent i jobcentret Allan: Der var et match: En praktikordning hos en lokal købmand, der efter en tre måneders løntilskudsordning resulterede i en fuldtidsstilling pr. 1. maj på ordinære vilkår. Et job Allan stortrives med. ”Jeg elsker at arbejde i detailbranchen. Man bliver ikke rig på lønsedlen, men på menneskelige relationer”.

”Jeg kan på det varmeste anbefale kurset ’Det rummeligt arbejdsmarked’, det er relevant, underviseren er virkelig god og det, at vi fra start til slut er en lille ’lukket’ gruppe gør, at vi får skabt en god dynamik og stor tillid til hinanden”, siger Allan, der allerede i dag har eget ansvarsområde i den lokale Løvbjerg.

Win win for borger og virksomheder

”Kurset hjælper deltagerne med at se nye muligheder, og sammen med sparring og videndeling med underviser og gruppens deltagere oplever mange, at de bliver afklaret, og for en stor gruppe, at de kommer godt videre i et matchende job. Det er Allan et rigtigt godt eksempel på”, udtaler Peder Tind og fortsætter:

”Mange borgere med en funktionsnedsættelse eller et handicap vil gerne ind på arbejdsmarkedet eller tage en uddannelse – for nogens vedkommende med kompenserende ordninger. Disse muligheder skal vi blive meget bedre til at fortælle vores virksomheder og uddannelsesinstitutioner om – og her er det godt, at vi er i samarbejde med Business Fredericia og Dansk Handicap Forbund, for her er tale om en skjult ressource, der kan og gerne vil – kort sagt en win win situation for alle parter”.

Fredericia Jobcenter forventer, at omkring 100 personer gennemgår det virksomhedsrettede forløb på kurset ’Det rummelige arbejdsmarked’ frem til september 2020.

Interesserede virksomheder, der ønsker at høre om ’Et mere rummeligt arbejdsmarked’ og evt. ansættelser med kompenserende ordninger, kan tilmelde sig Business Fredericias morgenmøde onsdag den 25. september, hvor dette emne er på dagsordenen. Alternativt kan man kontakte Anette Graver Thomsen, projektleder i Jobcenter Fredericia.

Foto: Thomas Lægaard, Fredericia AVISEN

”For os er det vigtigt at indgå i dette samarbejde, hvor vi har fokus på at matche egne borgere til de ledige job, der er hos byens virksomheder. Så vi håber, at rigtig mange virksomheder vil kigge forbi den 25. september og blive klogere på ’Et mere rummeligt arbejdsmarked”, udtaler Kristian Bendix Drejer, erhvervsdirektør, Business Fredericia.

Fakta ark:

Et mere rummeligt arbejdsmarked – et forløb for ledige med funktionsnedsættelse
8 ugers intensivt jobrettet forløb: 4 uger med gruppevejledning med fremmøde 2 x om ugen, hvor alle kursister starter samtidigt i et ’lukket’ gruppevejledningsforløb. 8 ugers tilknytning til en personlig jobformidler med coachende samtaler og individuel jobvejledning. Kurset afholdes flere gange, men der er ikke løbende optag til det enkelte kursus.  
Fokus i gruppevejledning er: Etablering af et trygt og gensidigt samarbejde mellem kursister og jobformidlere, med fokus på den enkelte kursist.At den enkelte kursist får fokus på egne muligheder, styrker og ressourcer med det formål at finde det rette match i en virksomhedsrettet indsats eller uddannelse.At der er brug for alle på arbejdsmarkedet.  
Resultatmål for dette kursus er at: Kursister efter gruppeforløbet, vil være bevidste om egne beskæftigelsespotentialer i jobsøgningen – med eller uden en funktionsnedsættelse og kompenserende ordninger.70% af kursisterne efterfølgende er i job eller i uddannelse.30% er i anden afklarende indsats.