I forvejen er der et samarbejde mellem Fredericia Provsti og Fredericia Kommune. I den forbindelse vil der efter ønske fra Fredericia Provsti blive underskrevet en formel aftale mellem parterne.

Formålet med samarbejdsaftalen er at styrke kendskabet mellem Fredericia Kommune og Fredericia Provsti, så vi i fællesskab kan udvikle nye initiativer og tilbud til borgerne i Fredericia Kommune.

Det nuværende samarbejde spænder vidt over forskellige tilbud inden for børne- og familieområdet, ældreområdet, socialområdet, beskæftigelses- og integrationsområdet, samt kulturområdet. 

Formålet med en egentlig samarbejdsaftalen er at styrke kendskabet mellem Fredericia Kommune og Fredericia Provsti, så vi i fællesskab kan udvikle nye initiativer og tilbud til borgerne i Fredericia Kommune. Et eksempel på et nyt initiativ, der lige nu udvikles på, er samarbejdet omkring Sundhedshus præsten, et initiativ som startes op fra d. 1. september 2019.

Samarbejdsaftalen træder i kraft fra d. 1. september 2019, hvor aftalen underskrives af begge parter. Samarbejdsaftalen er gældende indtil den opsiges. Opsigelsen kan ske fra begge parter med to måneders varsel. Dialogen mellem Fredericia Kommune og Fredericia Provsti sikres ved fire årlige møder i opstartsfasen. Mødeantallet kan justeres i forhold til behov.

“Vi har allerede mange ting kørende sammen, og i den forbindelse har Fredericia Provsti henvendt sig til os og spurgt om vi skulle lave en synlig aftale, og jeg er glad for, at vi nu kommer til at indgå den aftale,” siger formand for Sundhedsvalget, Susanne Eilersen (DF), til Fredericia AVISEN.

Fredericia Provsti dækker over 11 sogne fordelt på 10 pastorater med hvert deres tilhørende menighedsråd. Det enkelte pastorat og menighedsråd har en tæt tilknytning til lokalsamfund i kommunen. Det er en styrke i forhold til at udvikle nye tilbud tilpasset de enkelte lokalsamfunds behov og ønsker.

https://fairbillet.dk/Store/Basket/BuyTicket?EventId=295&TicketCategoryId=992