Fredericia har som den første kommune i landet fået lavet en analyse af kommunens hjemmesygepleje. Analysen, der er udarbejdet af VIVE, viser, at kommunens satsning på det tværfaglige samarbejde og øget fokus på rehabiliterende indsatser gavner både borgere, medarbejdere og samarbejdspartnere i sundhedsvæsenet.

Analysen viser en klar tendens, som på landsplan, at flere og flere borgere modtager kommunal sygepleje. Mange skal have opfølgende pleje, når de kommer hjem efter sygehusophold. Det har Fredericia Kommune længe haft at stort fokus på bl.a. ved at optimere samarbejdet med sygehusene samt etablering af en sygeplejeklinik, der er klar til sommer.

Læs også:

https://vive.dk/2017/12/derfor-bruger-hjemmesygeplejen-fredericia-dobbelt-saa-meget-tid-2002/

Susanne Bjerregaard Mørck, der indtræder i det nye Byråd som formand for Senior- og Handicapudvalget i januar 2018, siger om analysen: ”Jeg ser det som et meget positivt træk, at man som kommune tør sætte sig selv under lup, for hele tiden at blive bedre og levere høj kvalitet, og jeg ser frem til samarbejdet med samarbejdspartnere, medarbejdere og politikere indenfor sundhedsområdet”.

Se også:

https://vive.dk/2017/12/hjemmesygeplejen-fredericia-udfordret-ny-organisering/

Sygeplejerskerne er et vigtigt aktiv i rehabilitering

”Vi er med analysen blevet bekræftet i, at kommunen spiller en helt central rolle i fremtidens sundhedsvæsen. Etableringen af Sundhedshuset her i Fredericia, i det tidligere Sygehus, vidner om kommunens engagement. Og vi, i Byrådet, er meget optaget af, at den positive udvikling i Fredericia fortsætter. Jeg ser personligt meget frem til at arbejde med analysens resultater, med forståelse og fokus på, at ’nye veje’ og nye måder skal være med til fortsat at sikre kvalitet i de mange kommunale opgaver, hvor bl.a. sygeplejerskerne har en stor rolle i arbejdet med rehabilitering”, udtaler Susanne Eilersen og fortsætter: ”Fredericia er i gang og er på vej med en sygeplejeklinik, apotekersamarbejde og et øget samarbejde med almen praksis. Det er tydeligt, at det nære sundhedsvæsen skal håndteres på tværs af sektorer, og derfor satser Fredericia på et tværsektorielt sundhedshus”.

VIVE’s analyse viser også, at en anden gruppe, der kræver pleje, er voksende. Her er tale om yngre borgere (under 67 år), der i behandlingen ofte kræver et øget samspil mellem psykiatri, misbrug og plejen. Et samarbejde Fredericia Kommune har taget hul på bl.a. ved et tættere samarbejde, når borgere visiteres til hjælp. ”Det er vigtigt for os, at borgeren oplever, at kommunen koordinerer. Især udsatte borgere har brug for det – at vi er et skridt foran, så ingen falder mellem to stole”, udtaler Henning Due Lorentzen, nuværende formand for Socialog Omsorgsudvalget.

Analysen peger også på, at rigtig meget af de kommunale sygeplejerskes tid bruges på medicinhåndtering. ”Her er vi nødt til at drøfte, hvordan opgaver kan løses anderledes og smartere i fremtiden, så der er kvalitet og hænder nok til også andre, vigtige opgaver. Medicinhåndtering er én af mange vigtige opgaver, og for at kunne ændre noget her, er vi afhængige af tryghed i samarbejdet med almen praksis, så flere borgere kan oplæres i selv at administrere deres medicin, få medicinen dosispakket eller hente pakket medicin på den kommunale sygeplejeklinik”, siger Annemarie Schou Zacho-Broe, Direktør for Velfærd.