Fredericia midtby er igen plaget af sølvmåger, og det er tiden til at huske på, hvordan generne minimeres mest muligt.

”Det er ikke realistisk, at vi kan fjerne alle måger fra Fredericia, men vi kan minimere generne fra dem, hvis vi alle giver en hånd med. Først og fremmest skal vi holde vores midtby ren for madrester – det gælder både halvfyldte pizzabakker i gågaden og åbne skraldespande i baggårdene – og så skal vi generelt lade helt være med at fodre fugle”, udtaler Christian Bro, som er formand for Miljø- og Energiudvalget.

Mågerne kan spotte madrester langt fra, og vænnes mågerne til, at de kan finde mad nær din bopæl, kan det anspore dem til at bygge rede i området og over tid grundlægge en koloni. Hvis du har fladt tag, kan der være mågereder, og her kan du løbende feje redematerialet væk og fjerne æggene samt lægge ”dummy-æg”.

”Det kræver en tilladelse fra Naturstyrelsen at regulere mågebestanden, og her har kommunen fået en, som gælder for hele midtbyen. Det betyder, at du ikke selv behøver at søge tilladelse, hvis du bor i midtbyen”, fortæller Christian Bro.

Hvis du oplever generende måger tæt på dig, kan der også være hjælp at hente fra jægerne. Det kan du læse mere om på kommunens hjemmeside, hvor der også er flere gode råd at hente til bekæmpelse af mågerne.

(Foto: Ole Olsen – Fredericia Kommune )