Kommunerne skal hvert andet år afrapportere, hvordan den kønsmæssige ligestilling er i kommunen. Dette omfatter dels hvordan vi arbejder som arbejdsgiver og dels hvordan vi agerer i forhold til borgerne. Ligestillingsredegørelsen for 2020 omfatter perioden fra 1. november 2017 til 31. maj 2020.

Som det fremgår af de afsluttende bemærkninger i rapporten arbejder vi i Fredericia kommune ud fra en værdibaseret tilgang på personaleområdet. Da redegørelsens fokus i høj grad er på vedtagne målsætninger, samt politikker bliver en værdibaseret tilgang svær at synliggøre. Kønsfordelingen og ligestilling på vores arbejdspladser er nemlig et relevant emne, både i forhold til at sikre et bredt rekrutteringsgrundlag til ledige stillinger og for at skabe en personalesammensætning som i så høj grad som muligt afspejler det omkringliggende samfund. For løbende at følge dette har vi bl.a. i vores seneste udvikling af HR rapporter inddraget overblik over kønsfordelingen. På rekrutteringsområdet ønsker vi generelt at tiltrække flere mænd til f.eks. vores seniorområde, men vi er som andre offentlige arbejdspladser udfordret af, at der ikke er mange mandlige ansøgere til de sundhedsfaglige uddannelser og dermed ikke så mange mandlige ansøgere til stillingerne.

Vi har p.t. en højere andel af kvinder på de øverste ledelsesniveauer end gennemsnittet på tværs af kommunerne. Dette er samtidig en stigning i forhold til ligestillingsredegørelsen for 2017. For personale som helhed er 79,08 % kvinder, hvilket er på samme niveau som i 2017. Dette er over det gennemsnitlige niveau for kommunerne som ligger på 76,55%.

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer