OK18, bedre kendt som den kommunale, regionale og statslige overenskomstforhandling der fylder i mediebilledet. Det er alle ansatte fra de tre offentlige sektorer, der er i gang med en forhandling af vilkår. Fredericia AVISEN har taget en snak med Per Breckling, Fredericia Lærerkreds.

Den store overenskomstforhandling fylder meget i medierne – og med god grund. Lige knap en million danskere er ansat i det offentlige, og er dermed påvirket af OK18.

Det er alle fagforeninger, der denne gang samlet er gået ind i forhandlingerne, med de tre sektorer. Noget der umiddelbart skulle gavne dem i deres sag. Men indtil videre, står arbejdsgiverne fast.

Strejkevarsel i Fredericia

Fredericia Lærerkreds dækker også over de læreruddannede, der er ansat på Social- og sundhedsskolen i Fredericia. Netop disse lærere har i dag varslet en strejke med start 4. april.

“Lærerne på SOSU er ansat af staten, og derfor varsler de strejke i dag. Varslingstiden er lidt længere for statsligt ansatte end for kommunale og regionale” siger Per Breckling, formand i Fredericia Lærerkreds, til Fredericia AVISEN.

Fredericia Lærerkreds har informeret deres medlemmer om sagen, og om hvordan de skal forholde sig.

“Jeg har snakket med alle vores tillidsrepræsentanter og orienteret dem om hvor vi står, og hvor vi er på vej hen” lyder det fra Per Breckling.

“I dag har vi udsendt strejkevarsel på SOSU, og på tirsdag udsender vi strejkevarsel for alle de kommunalt ansatte. Vi starter en fælles strejke med alle fagforeninger på alle områder 4. april” udtaler formand for Fredericia Lærerkreds, Per Breckling.

Eleverne på SOSU i Fredericia skal måske undvære deres lærere til strejke.
Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia Avisen.
Hvorfor er man kommet så langt ud?

I OK18 er der mange forskellige knudepunkter, der giver anledning til strejke. Vi spurgte Per Breckling, formand i Fredericia Lærerkreds, ind til hvad udfordringerne på lærerområdet er. Her beskriver Per tre punkter, hvor man står langt fra hinanden.

Lønudvikling

“Den første knast er lønudviklingen. De økonomiske overvismænd har spået en løn- og prisudvikling på 8,2 procent for overenskomstperioden fra 2018-2020. Så det er selvfølgelig det tal vi arbejder med som et minimum. Udfordringen er dog, at man fra arbejdsgiverne kun vil give 7 procent” lyder det fra Per Breckling.

Han fortsætter:

“Det giver altså lærerne et tab i realløn, og dermed er der reelt tale om en løntilbagegang. Man kan tolke det på den måde, at de nedvurderer vores arbejde. Det er vi selvfølgelig ikke tilfredse med”

Frokostpausen

“Sophie Løhde ser den betalte frokostpause som et personalegode som eksempelvis frugtordning, og mener det let kan fjernes. Situationen er bare anderledes. Når lærerne går til frokost, står de stadig til rådighed for arbejdsgiveren. De skal kunne løse udfordringer der kommer. De kan ikke bare gå på grillen og spise frokost” udtaler Per Breckling.

“Vi står fast på den betalte frokostpause. Vi vil have en sikkerhed for, at den ikke fjernes. Arbejdsgiverne viser dog ingen interesse heri. Så er vi lidt ligesom to poler” fortsætter han.

Arbejdstider

“Siden sidste forhandling i 2013, der som bekendt endte med et regeringsindgreb, har vi ikke haft en arbejdstidsbestemmelse i vores overenskomst. Vi ønsker blot en model som alle andre fagforeninger har, med realistiske varslingstider og arbejdstider” siger Per Breckling til Fredericia AVISEN.

Tror på en løsning

Det er en fortrøstningsfuld formand for Fredericia Lærerkreds vi fangede på telefonen.

“Jeg tror på en løsning. Jeg tror på, at forligsinstitutionen vil sikre et forlig, som alle kan se sig i. Jeg håber, vi kan nå hinanden, eller at forligskvinden finder et kompromis der bliver sendt til urafstemning” lyder det fra Per Breckling.

Men om der kommer en løsning inden en eventuel strejke vides ikke. Forligskvinden har mulighed for at udsætte en strejke i 2 x 14 dage. Det betyder reelt, at en strejke kan træde i kraft i maj måned, og havner derfor lige oveni afgangsprøverne.

Også finansminister Kristian Jensen har fået opmærksomhed under OK18 forhandlingerne. Det har han på grund af dette tweet:

Et tweet der også har fået Per Breckling til at løfte øjenbrynene:

“Den danske model bygger på forhandlinger mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Sophie Løhde, Anders Kühnau og Flemming Winther forhandler som arbejdsgivere – og ikke som politikere. Når der så kommer et sådan tweet, så kommer man jo i tvivl om hvorvidt Sophie Løhde forhandler som arbejdsgiver eller som minister i regeringen”.

Hvordan udfaldet af OK18 bliver følger vi tæt her på Fredericia AVISEN, hvor du også kan holde dig opdateret på de nyeste nyheder på området.