Krigen i Ukraine betyder, at flere millioner mennesker er på flugt. En del af de der flygter fra krigen kommer til Danmark, hvor en særlov giver muligheden for, at børnene kan starte i skole. Fredericia Lærerkreds har på den årlige generalforsamling vedtaget en resolution om netop flygtninge.

– Krigen i Ukraine har helt utroligt store og ufattelige menneskelige konsekvenser, og en af følgerne er en stor flygtningestrøm mod de øvrige europæiske lande. Primært kvinder og børn er de seneste uger kommet til Europa og Danmark. Vi kan de næste uger og måneder forvente, at endnu flere kommer til. Politisk er der i Danmark en bred opbakning til, at de nyankomne flygtninge skal etablere sig med arbejde, uddannelse og skolegang. Skolegang er centralt for de ankomne børn og deres muligheder i fremtiden, lyder det i en samlet udtalelse fra Fredericia Lærerkreds’ generalforsamling, der er rettet til Fredericia Byråd, samt Børn, Unge og Kultur i Fredericia Kommune.

– I Fredericia har der historisk set været gode modtageklasser, hvor børn uden dansk sprog blev tilbudt basisundervisning på mindre hold, inden de blev sluset ud i almenklasserne. Fredericia Kommune valgte at nedlægge modtageklasserne og i stedet tilbyde børnene undervisning i helt normale skoleklasser med ekstra ressourcer. Vi oplever ikke altid den ønskede effekt af dette i klasseværelserne. Vi anerkender den indsats men Fredericia Lærerkreds finder den nuværende model uhensigtsmæssig for både elever, personale og familier, lyder det fortsat.

– Fredericia Lærerkreds ser gerne, at alle ukrainske og alle andre børn, der kommer til Danmark uden sproglige-, personlige- og sociale forudsætninger endnu engang prioriteres ved oprettelse af modtagerklasser. I modtageklasserne arbejdes der intensivt med børnenes sproglige- og sociale udvikling, inden eleverne sluses ud i almenklasser. Modtageklasserne vil kunne etableres, i nærheden af de af Fredericia Kommune udpegede lokaliteter, for de ukrainske flygtninge. De nytilkomne børn vil opleve en tryg start, der giver dem de bedste forudsætninger for senere at indgå i det normale skolesystem. Det skal være muligt, at der tages udgangspunkt i barnet og dets oplevelser, således at vi giver børn, der kommer til Danmark en optimal start på deres skolegang i Danmark, udtaler generalforsamlingen.

Formand: Det er nødvendigt med modtageklasser

Per Breckling, formand for Fredericia Lærerkreds, er glad for, at resolutionen er vedtaget. Han tror på, at modtageklasser er den bedste løsning for alle – særligt de ukrainske flygtningebørn.

– Vi skal vedtage en resolution på grund af situationen i Ukraine, hvor mange kvinder og børn kommer til Fredericia i disse dage. Vi skal byde dem godt velkommen – også i skolen. Den bedste måde at gøre det på er ved at lave modtageklasser. Her kan de få danskundervisning, men mindst ligeså meget at de kan være i et godt, trygt socialt miljø, hvor de også kan få lærere med specialpædagogiske kompetencer. Det skal være en god oplevelse for de ukrainske børn at komme i skole i Fredericia, siger formand for Fredericia Lærerkreds, Per Breckling.

– Det er sådan i øjeblikket, at hvis man er nytilkommen til Fredericia, så bliver man “bare” sat ud i en klasse uanset om man kan sproget. Det er ikke godt for barnet, kammeraterne og lærerne. Lærerne føler sig ikke gode nok, hvilket kun er synd. Det her giver mulighed for en mere medmenneskelig og human politik, der samtidig giver de ukrainske børn en god oplevelse og en god skolegang. Det giver også mine medlemmer muligheden for at få en god oplevelse, lyder det fra Per Breckling.