Det har været en helt forrygende sæson i 2017, med spændende udstillinger og en masse besøgende. Det bliver svært at komme efter…

 

Fredericia Kunstforening vil gerne takke for den store opbakning der har været for vores udstillinger i 2017. Det har været et forrygende år, med spændende udstillinger, stort antal besøgende og ikke mindst flere medlemmer. Men det har samtidig også været et meget travlt år for os i bestyrelsen, vi sørger selv for alt lige fra fragt, forsikringer, annoncering og PR arbejdet, ophængning og nedtagning, vagtplan til kustoderne og ikke mindst afvikling af vores hyggelige arrangementer i forbindelse med vores ferniseringer. Men det skal langt fra lyde som en klagesang, for vi syntes det er sjovt og spændende – men det er klart at vi til tider godt kunne bruge lidt flere hænder.

Bestyrelsen arbejder konstant på at højne kvalitetsniveauer på udstillingerne, som er afhængig af medlemsindtægten til foreningen. Derfor vil vi gerne opfordre alle med interesse for det lokale kunstmiljø, at bakke op omkring arbejdet. Medlemsfordelene fremgår af foreningens hjemmeside.

Nyt tiltag med erhvervsmedlemsskab og erhvervsarrangementer

Som noget nyt har Fredericia Kunstforening i 2017 søsat noget helt nyt, nemlig et medlemskab for erhvervslivet. Et årligt kontingent koster 1.600 kr. hvor man selvfølgelig får sin virksomhed synliggjort ved vores udstillinger, og ikke mindst vil man lejlighedsvis blive indbudt til særlige erhvervsarrangementer i kunstsalene. En anden ting, som hører med sit erhvervsmedlemskab, man kan benytte udstillingen til at afholde et lukket arrangement, uden for normal åbningstid, enten for sit personale eller blot som et alternativ til de traditionelle mødelokaler i sin virksomhed. Fredericia Kunstforening sørger for adgang og vil ellers være til stede i huset under arrangementet.

Clausen og Galschiøt

I 2017 har vi haft mange spændende udstillinger, men der er ingen tvivl de to herrer Erik Clausen og Jens Galschiøt var dem der tiltrak flest besøgende. For os i bestyrelsen var forberedelserne omkring udstillingen med Jens Galschiøt noget helt særligt, også i forhold til de timer vi skulle ligge i det. Alene at få koordineret leveringen med leje af kran, specieltransport vogn og tilladelser fra byens butikker om placering ud foran de enkelte butikker. Samtidig havde vi hans udstilling i Ridesalen på Bülows kasserne, som skulle passes ind i forhold til kulturnatten. Det var en stor mundfuld, men igen også meget spændende. Erik Clausen slog besøgsrekord ved ferniseringen, et antal vi langt fra havde troet på, 417 gæstede ferniseringen i løbet af halvanden times tid, det var en vild oplevelse og med en sprudlende Erik Clausen der bød alle velkommen på hans sædvanlige humoristiske facon.

 Flere medlemmer har meldt deres ankomst

2017 har også tilsmilet Fredericia Kunstforening med flere medlemmer. Det er som om fredericianerne begynder at få øjnene op for, at de også kan gæste spændende kunstudstillinger i deres egen by. I Fredericia Kunstforening ligger vi netop vægt på fællesskabet omkring kunsten og ikke mindst at man får nye bekendtskaber via vores kunstudstillinger, og ikke mindst nogle gode kunstsnakke med andre kunstinteresserede.

Ønsker for kommende sæson – flere besøg af skoler og uddannelsesinstitutioner

Udover selvfølgelig en pæn modtagelse af kommende udstillingssæson, og gerne endnu flere medlemmer, så er det et stort ønske at byens uddannelsesinstitutioner vil bruge kunstudstillingerne i deres undervisning eller med et besøg i forbindelse med SFO. Vi har svært ved at forstå hvorfor de ikke benytter lejligheden til at besøge udstillingerne, vi har sågar tilbudt at holde åbent i dagtimerne så det kan passes ind i skoletiden. Som Kunstforening mener vi, at vores fornemmeste opgave er at sørge for kunsten bliver set og værdsat af så mange som muligt. Alle har ret til kunst oplevelser, vi skal i fællesskab sørge for at give vores børn og unge muligheden for at få at få kunsten med ind i deres voksenliv. Så kære skoler og uddannelsesinstitutioner, endelig kontakt os for nærmere aftale.

Tak for den store opbakning

Afslutningsvis vil bestyrelsen i Fredericia Kunstforening gerne takke medlemmer, sponsorer, erhvervsmedlemmer og samarbejdspartnere for et helt fantastisk 2017 – sidst men ikke mindst en stor tak til Fredericia Kommune for det driftstilskud de hvert år giver Fredericia Kunstforening.

Vi glæder os som sagt til at byde velkommen til en ny sæson med spændende udstillinger, derom meget mere i den kommende tid. Kunstkalender 2018 fremgår af foreningens hjemmeside, og kan endvidere rekvireres ved alle vore udstillinger.