Generalforsamlingen i Fredericia Kunstforening bliver afholdt onsdag d. 28. april 2021 kl. 19.00 online. Se hvordan du deltager til sidst i denne artikel.

Når Fredericia Kunstforening i år afholder generalforsamling, så bliver det online. Det fortæller formand for Fredericia Kunstforening, Poul B. Jakobsen til AVISEN. Han fortæller også, at han håber, at mange vil deltage, selvom man ikke kan afholde generalforsamlingen på normal vis, men sådan må det være i denne tid, understeger han.

Hvis du deltager, så har kunstforeningen udsendt følgende dagsorden.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent  
  • Formandens beretning
  • Fremlæggelse af regnskab
  • Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for en periode på 2 år

På valg er,                   Sissel Wetche                     modtager genvalg

Leif Knudsen                      modtager genvalg

                                    Poul B. Jakobsen                modtager genvalg

Yderlig et medlem til bestyrelsen skal vælges for et år

  • Valg af suppleanter og revisorer for en periode på 1 år

Valg af 2 suppleanter for et år

Vibeke Amstrup                                modtager ikke genvalg

Anna-Mette Tange                            modtager ikke genvalg

Valg af 2 revisorer

Ingrid Knaap                                     modtager genvalg

       Frank Deleuran                                 modtager genvalg

  • Fastsættelse af kontingent
  • Indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest d. 23. april, 2021.

Senest 25. april, 2021 kan medlemmerne – hos formanden – orientere sig om de forslag, der bliver behandlet på generalforsamlingen.

  • Eventuelt

Herefter lodtrækning af indkøbte kunstværker:

Alle værker udloddes mellem samtlige medlemmer, og i en vilkårlig rækkefølge.

Der bliver ikke mulighed for selv at vælge i år.

          Mvh Fredericia Kunstforenings bestyrelse

KUNST TIL UDLODNING 2021

Deltag her på Microsoft Teams

Deltag på din computer eller din mobil-app

Klik her for at deltage i mødet