Vi har i SF med stor interesse gennem de seneste uger fulgt udmeldingerne i dagspressen fra Borgmesteren og udvalgene omkring de alvorlige budgetoverskridelser på velfærdsområderne. Vi hæfter os ved, at man for nylig har i gang sat en proces, der fremadrettet skal sikre en mere vederhæftig og realistisk budgetlægning i Fredericia Kommune.

Det er glædeligt, der er politisk vilje til at prioritere børn, skoler, ældre og handicappede i det næste budget. Vi stiller os dog i SF undrende over for og er en kende bekymrede over, hvordan finansieringen skal tilvejebringes. Vi kan forstå, at finansieringen til dels skal tilvejebringes ved et træk i kassebeholdningen på grund af den udvidede serviceramme, som nyligt er blevet forhandlet mellem Regeringen og KL, og at restfinansieringen skal findes ved omprioriteringer eller det, man med mere præcise ord kalder nedskæringer på nogle områder og øget økonomitilførsel på andre.

Den strategi er af flere årsager bekymrende. Dels er det uklart, hvorfra de midler, der skal komme fra kassebeholdningen, stammer, for er det fra jordsalg, de kommer, så forsvinder indtægten formentlig på et tidspunkt. I forhold til ”omprioriteringen” er det ikke SF’s opfattelse, at der er meget at hente. Flere og flere sociale opgaver overlades til frivillige organisationer. Vi har f.eks. store problemer med morfinmisbrug, ligesom vi må konstatere, at Fredericia stadig halter efter andre kommuner i forhold til ledighed og uddannelse.

I forhold til anlægsbudgetterne må vi med stor beklagelse konstatere, at man har opgivet at have vand i springvandene til stor ærgrelse for rigtig mange borgere – og for os i SF! Altså ser der ikke ud til at være meget at gøre godt med, og vi ser derfor i SF med spænding frem til en realistisk budgetlægning.

Connie Maybrith Jørgensen

næstformand SF Fredericia

Havepladsvej 142, 7000 Fredericia

https://v2.billetten.dk/index/eventdetails/eventno/78030?&q=88c889e5-f98b-4b3a-a276-39a78bd12a85&p=215902a9-9b95-4202-a9e8-cf92ed932cb1&ts=1566984830&c=billetten&e=201801&rt=Safetynet&h=ec63a4504fc4015bc1cf7d5992f54cc3