Forside Fredericia Fredericia Kommune vil udnytte mulighed for tildeling af Ridderkors

Fredericia Kommune vil udnytte mulighed for tildeling af Ridderkors

DEL
Foto: Claus Fisker

Kommuner kan indstille byrådsmedlemmer til modtagelse af Dannebrogordenens Ridderkors. Fredericia Kommune har ikke hidtil anvendt denne mulighed, og nu skal byrådet skal beslutte om denne mulighed skal udnyttes.

Dannebrogordenen er en dansk ridderorden indstiftet af Christian 5. i 1671 og senere forandret og udvidet. 

Fredericia Kommune har ikke en tradition for at indstille byrådspolitikere eller ansatte til modtagelse af Ridderkorset. Ved en forespørgsel til nabokommunerne er det oplyst, at Middelfart for første gang har indstillet to byrådsmedlemmer og Kolding har haft indstillet fem byrådsmedlemmer. Vejle Kommune har oplyst, at de ikke indstiller til Ridderkorset.

Dannebrogordenen uddeles af regenten efter indstilling fra Økonomi- og Indenrigsministeriet (for så vidt angår byrådspolitikere og ansatte i kommuner).

Tildeling kan i dag ske, når et byrådsmedlem er i gang med sin femte valgperiode eller på anden vis har oversteget 16 års tjeneste for den kommunale del af folkestyret. Tildeling sker sædvanligvis efter indstilling fra kommunerne, men et parti kan også indstille et af sine byrådsmedlemmer.

Var oppe at vende på møde i Økonomiudvalget

Økonomiudvalget holdt møde d. 8. april, hvor principperne for tildeling var oppe at vende.

En skriftlig begrundet anmodning stiles til departementschefen i Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Den skriftlige anmodning til departementschefen skal:

  • oplyse den indstilledes fulde navn, adresse og stillingsbetegnelse samt gerne fødselsdato og mailadresse
  • redegøre for, at den indstillede har ydet en (særlig) fortjenstfuld indsats og
  • medsende den indstilledes CV, og herunder oplyse hvor længe den indstillede har haft sit hverv, samt
  • oplyse hvem ordenen skal sendes til, hvis der ønskes overrækkelse.

Anmodningen bør være sendt til ministeriet, mens det hverv eller arbejde, som kan begrunde en dekorering, består, eller som undtagelse meget kort tid efter ophør (op mod 3 måneder) Alle ordenstegn skal leveres tilbage, når bæreren dør.

Hvis departementschefens imødekommer en anmodning om dekorering sendes en erklæring til den indstillede, således at ministeriet kan indhente oplysninger fra kriminalregistret.

Hvis der ikke er relevante oplysninger om den indstillede i kriminalregistret, sender departementschefen indstillingen til Hendes Majestæt Dronningen.

Det er Hendes Majestæt Dronningen, der tager endelig stilling til eventuel tildeling af en orden. Den indstillede får direkte besked fra Ordenskapitlet, hvis indstillingen bliver imødekommet.

Flertal stemte for

Et flertal i Økonomiudvalget bestående af Jacob Bjerregaard, Susanne Eilersen, Pernelle Jensen, Søren Larsen, Christian Bro og Lars Ejby Pedersen anbefalede, at byrådet beslutter, at kommunen fremover skal indstille byrådsmedlemmer, som opfylder kravene til tildeling af Ridderkorset.

Et mindretal i Økonomiudvalget bestående af Cecilie Roed Schultz stemte imod.

http://bit.ly/LethiFredericia
Skal du med? Så klik her, og få foredrag, MAGNUM-is og bobler med i købet.
DEL