Forside Fredericia Fredericia Kommune vil med i projekt om at være CO2-neutral i 2050

Fredericia Kommune vil med i projekt om at være CO2-neutral i 2050

DEL
Foto: Claus Fisker

Fredericia Kommune har mulighed for at ansøge om at blive en del af et kommunefællesskab af 20 kommuner, der med vejledning fra danske og udenlandske eksperter udarbejder målrettede og handlingsorienterede klimaplaner.

Klimaplanen skal definere, hvordan kommunen bliver CO2-neutral i 2050, og hvordan man tilpasser sig øgede vandmængder på kort og lang sigt. Realdania, der står bag projektet, udvælger de 20 kommuner på baggrund af ansøgninger fra de interesserede kommuner. 

For Fredericia Kommune kommer der som en selvfølge, at man vælger at søge om at være en del af de 20 udvalgte kommuner, forklarer Borgmesteren.

“Vi har allerede et rigtig tæt samarbejde med Realdania, hvor vi arbejder mod et mere bæredygtigt Fredericia. Vi er allerede kommet langt, og er på flere områder foran, men vi vil selvfølgelig gerne være med i et så godt projekt som det her”, siger Borgmester Jacob Bjerregaard.

Realdania har med hjælp fra den grønne tænketank CONCITO og det internationale bynetværk C40 taget initiativ til, at der sættes skub i indsatsen for at opfylde af Parisaftalen på kommunalt niveau. Det sker ved, at 20 kommuner inviteres til at blive en del af en gruppe, der samarbejder om at udarbejde målrettede og handlingsorienterede klimaplaner. Ved deltagelse i projektet indgår kommunen i et læringsfællesskab, hvor man bruger hinandens viden, lærer af hinandens fejl og sammen opbygger en kompetence på området. De 20 kommuner vil gennem deltagelse i projektet (DK2020) få teknisk hjælp og sparring af eksperter fra CONCITO og C40. Klimaplanerne udarbejdes med udgangspunkt i værktøjer, der er udviklet af C40, men tilpasset danske forhold.

Klimaplanen skal definere, hvordan kommunen skal opnå målet om CO2-neutralitet i 2050 og ambitiøse delmål i f.eks. 2030. Desuden skal kommunen demonstrere, hvordan man kan tilpasse sig de øgede vandmængder på kort og lang sigt. Dertil kommer beskrivelser af planens forventede miljømæssige, økonomiske og sociale gevinster. Realisering af kommunale klimaplaner er delvist afhængig af udefrakommende faktorer, og der indgår også analyser af hvilke parter, der er afgørende for at målene nås.

Kommuner, der ønsker at blive en del af projektet DK2020, skal inden 23. april tilkende interesse for at deltage i projektet. Blandt ansøgerne bliver 20 kommuner udvalgt ud fra følgende kriterier:

–          motivation for deltagelse. Her vægter den politiske forankring og tildelte ressourcer til projektet.

–          spredning af kommunerne på geografi, kommunetype og potentialer/udfordringer.

Det forventes, at de udvalgte kommuner forankrer projektet politisk, at man er villig til at indgå i et forpligtende samarbejde og at man udpeger en kontaktperson og afsætter de nødvendige medarbejdertimer til et tværfagligt team. I ansøgningen skal man forholde sig til kommunens situation, den nødvendige indsats og villigheden til at afsætte midler i projektperioden (maj 2019 til april 2020).

Strategisk Udvikling vurderer, at deltagelse i projektet vil give et stort løft i Fredericia Kommunes arbejde med klimaudfordringen. Kommunen er kommet langt i arbejdet med at opnå CO2-neutralitet for kommunen som virksomhed. Næste skridt er at sikre, at Fredericia Kommune som geografisk område opnår CO2-neutralitet i 2050 og at planlægge klimasikring af kommunen på lang sigt. Deltagelse i projekt DK2020, vil give mulighed for sparring med andre kommuner og teknisk hjælp fra eksperter, så vores arbejde med klimaplanlægning videreudvikles til ”best practice” på området.  

Projektet lægger op til, at der nedsættes et tværfagligt team, der arbejder med klimaplanen. Herved sikrer vi også, at der skabes helhedsløsninger indenfor klimatilpasning og –forebyggelse.

http://bit.ly/LethiFredericia
Skal du med? Så klik her, og få foredrag, MAGNUM-is og bobler med i købet.
DEL