Som noget nyt vil Fredericia Kommune gerne indbyde potentielle leverandører til et OPI-samarbejde, der skal sikre, at beboerne på Center Kobbelgården kan få deres aftensmad på centret. Samtidig skal der være mulighed for, at flere borgere, der f.eks. er tilknyttet centret, kan få et aktivitetsjob i køkkenet, f.eks. i opvasken.

OPI er en samarbejdsform, hvor offentlige institutioner og private virksomheder sammen udvikler nye innovative løsninger. Det særlige ved et OPI-samarbejde er, at deltagerne er udviklingspartnere, der sammen udforsker nye innovative løsninger på fælles definerede problemer. Fredericia Kommune er på jagt efter en OPI-partner, der vil være med til at udvikle madkulturen i kommunen.

”Vi ønsker at udnytte køkkenfaciliteterne på Kobbelgaarden 3 til det, de er bygget til – nemlig at lave mad i. Derfor er vi på jagt efter en privat samarbejdspartner, der ønsker at være med til at påvirke madkulturen for borgere, for hvem dagens varme måltid er en af dagens helt store højdepunkter. Det vil også skabe liv i bygningen til glæde for beboerne på Kobbelgaarden og Ullerupdalvej”, siger voksenservicechef Rolf Dalsgaard Johansen.

Det innovative i samarbejdet kan se ud på mange forskellige måder, men et af ønskerne fra Voksenservice er, at der også bliver en mulighed for at oprette særlige arbejdspladser i køkkenet på Kobbelgården. Måske i opvasken, måske i grøntsagsrummet, måske i det kolde køkken. Det bliver primært beskyttede arbejdspladser, praktikpladser osv., der er rettet mod borgere, der er kendt i Voksenservice.

”Vi er åbne over for andre udviklingsidéer, så længe det blot hviler på, at vi sammen lykkes med at skabe mere værdi for vores borgere på længerevarende botilbud”, siger Rolf Dalsgaard Johansen.

Fredericia Kommune har planer om at udbyde opgaven. Men inden vil kommunen gerne i dialog med potentielle leverandører for at få specificeret de nærmere kriterier for opgaven.
Der er dog allerede vedtaget nogle kriterier for udbuddet, så som kontraktlængde og maks-pris på maden, lige som den gældende lovgivning i forhold til hygiejne m.m. altid skal overholdes.

I løbet af april måned holder Fredericia Kommune en række dialogmøder om opgaven. Har leverandører lyst til at deltage i et af de møder, kan de tilmelde sig hos Ditte Sofie Cramon på ditte.cramon@fredericia.dk senest torsdag den 7. april 2016.