Med baggrund i de gode erfaringer med kvalitetsledelse på natur- og miljøområdet udbredes systemet nu til hele Teknik & Miljø i Fredericia Kommune. ISO 9001 certificeringen sikrer velovervejede procedurer for sagsbehandlingen og sætter fokus på dialogen med borgere og virksomheder.

Certificeringen forpligter os bl.a. til at lave brugertilfredshedsundersøgelser hos de borgere og virksomheder, som vi samarbejder med for at udvikle kvaliteten af vores arbejde”, siger chef for Teknik & Miljø, Peter Krongaard-Kruse.

Stor signalværdi
Med kvalitetsledelsessystemet kan medarbejderne i Teknik & Miljø holde et godt overblik over sagsgangen. Systemet indeholder beskrivelser over sagsgangen, brevskabeloner, tjeklister, relevant lovstof og andet nødvendigt materiale for at træffe en effektiv, ensartet og faglig korrekt afgørelse.

”Certificeringen har også en stor signalværdi – især over for de virksomheder, som vi samarbejder med. Mange af dem arbejder jo også med internationale standarder”, siger chef for Teknik & Miljø, Peter Krongaard-Kruse

Fredericia Kommune har valgt DNV (Det Norske Veritas) som certificeringsbureau. Den 22. og 24. april var bureauet på besøg for at konstatere, at Teknik & Miljø i Fredericia Kommune lever op til kravene for ISO 9001.

Fra kvalitetslov til international standard
I forbindelse med kommunalreformen i 2007 blev alle 98 nye kommuner pålagt at oprette et kvalitetsledelsessystem for den kommunale natur- og miljøadministration. Loven blev med kort varsel ophævet i 2013. En del kommuner valgte efterfølgende at nedlægge de opbyggede kvalitetsledelsessystemer. Fredericia Kommune har konverteret kvalitetssystemet, så det lever op til den internationale standard ISO 9001.

ISO 9001
ISO er internationale standarder inden for f.eks. miljø og kvalitet. En virksomhed, der bliver certificeret efter en ISO standard, får et certifikat på, at den lever op til en international standard på det område, den dækker. ISO 9001 er en standard for kvalitetsledelse, dvs. et kvalitetsledelsessystem, der giver klare definitioner af og krav til processer, værdier, løbende overvågning og evaluering.

Natur & Miljø blev certificeret efter ISO 9001 første gang i 2012.