Hver fjerde ældre oplever ofte eller af og til ensomhed. Alle undersøgelser viser, at ensomhed fører til dårligere helbred og dårlig livskvalitet. Fredericia Kommune mener, at livskvalitet og selvbestemmelse er tæt forbundet med et aktivt liv i stærke sociale fællesskaber. Derfor har kommunen nu indgået et samarbejde med Konsulentfirmaet Marselisborg om en hjemmeside, der skal samle tilbud til ældre.

”Vi ved, at nøglen til at forebygge ensomhed er stærke relationer og et godt netværk. Det giver nærhed og en følelse af at høre til. Hjemmesiden aktivtældreliv.dk er en af de veje, vi går for at forebygge og modvirke ensomhed, og her kan vi få gjort opmærksom på alle de spændende aktiviteter, der foregår for ældre i de frivillige foreninger kommunen, og det kan være en af vejene til at lære nye mennesker at kende”, fortæller Henning Due Lorentzen i en pressemeddelelse fra Fredericia Kommune.

Fredericia Kommune har indgået et samarbejde med Marselisborg, som står bag hjemmesiden aktivtældreliv.dk. Marselisborg samler oplysninger om aktiviteter for ældre i kommunen og sørger også for at vedligeholde siden, så oplysningerne forbliver korrekte.

”Vi har en liste over foreninger for ældre og deres aktivitetstilbud, som Marselisborg tager udgangspunkt i, og jeg håber, at foreningerne i Fredericia tager godt imod tilbuddet og bakker op om hjemmesiden”, siger Henning Due Lorentzen.

Workshops skaber opmærksomhed
Fredericia Kommune har indbudt foreningerne for ældre i kommunen til workshops som skal skabe viden, gejst og handling omkring ensomhed lokalt i Fredericia. De tre workshops tager udgangspunkt i Marselisborgs viden om ensomhed blandt ældre og lægger op til en debat om, hvordan man på en god måde byder nye medlemmer velkommen i foreningen.

”Der er rigtig mange aktivitetstilbud til ældre i Fredericia Kommune, og med hjemmesiden gør vi dem mere tilgængelige for alle. Hjemmesiden kan også hjælpe vores forebyggende medarbejdere, når de skal have motiveret vores ensomme ældre borgere til at bryde ud af ensomheden”, fortæller Henning Due Lorentzen.

Skulle der være foreninger, der ikke er blevet kontaktet af Fredericia Kommune, så er de meget velkomne til at skrive til en mail til hanne.bylov@fredericia.dk.

Fakta
Samarbejdet med konsulentfirmaet Marselisborg finansieres af Værdighedsmidlerne Aktivtældreliv.dk samler oplysninger om aktiviteter for ældre i lokalområdet.