I starten af marts måned valgte man i Fredericia Kommune at ‘slanke topledelsen’. Det førte til Michael Holsts afgang som kommunaldirektør. En måned senere slår Fredericia Kommune nu stillingen som kommunaldirektør op.

‘Kommunaldirektør som kan udvikle fremtidens velfærd’ er overskriften for jobopslaget på fredericia.dk.

“Fredericia Kommune søger ny kommunaldirektør, som sammen med byråd og de ca. 4.000 ansatte kan skabe vækst, velfærd og tiltrække nye uddannelser til kommunen. Vi søger en profil, som gennem åben og troværdig ledelsesstil kan skabe resultater til gavn for borgere, virksomheder, foreninger m.fl.

Byrådet har i vision 2020 sat ambitiøse mål for kommunens kernevelfærd, og vores kommende kommunaldirektør skal derfor kunne dokumentere solide resultater på området. Fredericia oplever som mange andre kommuner et både demografisk og efterspørgselsdrevet pres på serviceområderne. Vi søger en kommunaldirektør, som har erfaring, mod og beslutningskraft til at anvise nye veje i udviklingen af den kommunale velfærd.

Fredericia Kommune er kendetegnet ved en slank og smidig organisation, hvor samspillet mellem politikere og administration er tillidsfuldt og velfungerende. Byrådet har i forbindelse med konstitueringen genbekræftet målet om det samarbejdende byråd, hvor de fleste beslutninger træffes i enighed. Der er en tro på, at enigheden er vejen til de senere års positive udvikling i kommunen.

Den rette kandidat har evnerne til at binde de store velfærdsområder sammen og give borgerne den bedst mulige oplevelse af den kommunale opgaveløsning. Du formår inden for de politiske visioner og beslutninger at sætte en tydelig retning for kommunens dygtige ledere og medarbejdere på både vækst- og velfærdsområdet. Du kan få drift og udvikling til at gå hånd i hånd inden for de afsatte økonomiske rammer.

Du har erfaring som direktør fra en offentlig organisation. Du er trænet i samspillet med det politiske niveau og vant til at skabe resultater sammen med og gennem andre ledere.

Du er en trænet formidler og har stærke relationelle kompetencer. Kommunaldirektøren skal kunne opnå anerkendelse og legitimitet i den samlede organisation og fremstå som en tydelig, synlig og tillidsbaseret leder, der kan bevare roen også under pres” sådan skriver Fredericia Kommune i stillingsopslaget.

Annonce