Forside Fredericia Fredericia Kommune og SOSU-skolen vil etablere pilotprojekt

Fredericia Kommune og SOSU-skolen vil etablere pilotprojekt

DEL
sosu
Foto: Thomas Lægaard - Fredericia AVISEN

Fredericia Kommune og Social- og Sundhedsskolen Fredericia, Vejle og Horsens vil etablere et pilotprojekt, der gør, at hovedforløbsperioden bliver mindre for udvalgte ansøgere.

Der er i Budget 2018 afsat 300.000 kr. til etablering af flere praktikpladser. Midlerne udmøntes i et samarbejde mellem Social- og Beskæftigelsesudvalget og Uddannelsesudvalget, og forslås anvendt til et pilotprojekt, som dels skal bidrage til at flere får mulighed for at søge en praktikplads i Fredericia Kommune, dels skal bidrage til at Fredericia Kommune kommer på forkant af rekrutteringsudfordringer på Social- og Sundhedsområdet. 

Pilotprojektet tænkes som en naturlig del af initiativet ”Hænder nok”, som har til formål at sikre, at der til stadighed er kompetente hænder nok til, på et højt niveau, at løfte den kommunale velfærdsopgave.

Fredericia Kommunes uddannelsesvejledere får ofte henvendelser fra ansøgere til social- og sundhedshjælperuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen. Før at disse ansøgere kan påbegynde en social- og sundhedsuddannelse på hovedforløbet, og ansættes som elever, skal de først gennemføre et grundforløb 2, som normalt varer 20 uger. 

Forsørgelsesgrundlaget på grundforløb 2 er SU, og uddannelsesvejlederne oplever derfor, at der er potentielle elever, som ikke søger grundforløb 2, da de ikke har økonomisk råderum til dette. 

Da Fredericia Kommune gerne vil være på forkant med udfordringer ift. at rekruttere tilstrækkeligt med kvalificerede social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter til ledige stillinger, og på sigt også kvalificerede ansøgere til elevstillingerne, foreslås det at der i samarbejde med Jobcenter Fredericia, UU Lillebælt og Social- og Sundhedsskolen etableres et pilotprojekt, hvor der dels etableres et afkortet grundforløb 2, dels tilbydes eleverne på dette afkortede grundforløb 2 voksenelevløn. 

Social- og Sundhedsskolen i Fredericia, Vejle, Horsens, har tidligere tilkendegivet at de ser positivt på at udvikle et grundforløb 2, for udvalgte ansøgere, i en afkortet udgave. Dette kunne for eksempel være et forløb på 8 uger.

Pilotprojekt etableres inden for den afsatte rammer på 300.000 kr. Ved et grundforløb 2 på 8 uger vil der være økonomi til at optage op til 15 elever.

https://v2.billetten.dk/index/eventdetails/eventno/75792
Køb billet her
DEL