Fredericia Kommune er klar med hjælp til de 125 medarbejdere, der står til at miste deres job, når koncernen flytter produktionen til Polen i løbet af 2018. Det oplyser Fredericia Kommune i en pressemeddelelse.

”Jeg er rigtig ked af, at Espersen lukker produktionen ned i Fredericia. Det er trist for de dygtige medarbejdere, der mister deres job. Jeg har stor medfølelse med medarbejderne og deres familier. Nu skal vi gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe den enkelte medarbejder videre i andet arbejde”, siger borgmester i Fredericia Kommune, Jacob Bjerregaard, i en pressemeddelelse.

Gode muligheder for arbejde
Formand for Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget Marianne Thomsen har været i kontakt med jobcentret om løsninger, der kan få medarbejderne videre i job eller uddannelse i kommunen.

”Der er stor efterspørgsel efter dygtige og stabile medarbejdere inden for industri og produktion i Fredericia, så vi har gode muligheder for at hjælpe medarbejderne i job igen. Vi vil naturligvis gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe”, siger Marianne Thomsen, formand for Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget.

Fredericia Kommune planlægger at søge midler fra den såkaldte varslingspulje i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd til at igangsætte initiativer, der skal sikre en hurtig og aktiv indsats ved større virksomhedslukninger eller afskedigelser.

”Vi har gode erfaringer fra tidligere med en ekstraordinær indsats, som planlægges i samarbejde med de berørte virksomheder”, siger Marianne Thomsen, formand for Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget.

Fredericia Kommune og Espersen skal allerede tirsdag den 4. april mødes og drøfte mulighederne for et samarbejde om det videre forløb.

Om varslingspuljen
Fra en statslig varslingspulje kan kommuner søge midler til at iværksætte initiativer til at sikre en hurtig og aktiv indsats i forbindelse med større virksomhedslukninger eller større afskedigelser. Ved større afskedigelser forstås mindst 50 procent af medarbejderne på et arbejdssted med mindst 100 ansatte. Jobcentret kan anvende penge fra puljen i opsigelsesperioden til:

Informationsmøder for de afskedigede medarbejdere.

Frikøb af medarbejdere i jobcentret til individuelle samtaler med de afskedigede.

Etablering af et indsatskontor på virksomheden. Varslingspuljen kan bruges til drift af IT og betaling for erstatningsmedarbejdere i jobcentret.

Udarbejdelse af jobplaner for de afskedigede.

Jobsøgningskurser i op til to uger.

Tilskud til udgifterne til opkvalificering i op til otte uger. Det er et krav, at der er tale om efter- og videreuddannelse inden for områder, hvor der er – eller kan forventes – mangel på arbejdskraft. Eller der skal foreligge en skriftlig tilkendegivelse fra en arbejdsgiver om, at man forventer at ansætte medarbejderen i ordinært arbejde efter opkvalificeringen.