Byrådet nedsatte i april 2018 en analyseenhed, opgaven gik ud på at analysere arbejdsmarkedsområdet og komme med en række konkrete anbefalinger til at forbedre borgernes oplevelse af den hjælp, de modtager i Jobcenteret. Nu godt tre måneder efter den blev fremlagt, havde Fredericia Kommune, denne tirsdag fra 19-21 inviteret til fællesmøde med overskriften, “Fællesmøde om fremtidens jobcenter”. 

John Nyborg, Peder Tind og Søren Larsen fra Social- og Beskæftigelsesudvalget. Foto: Patrick Viborg Andersen, Fredericia AVISEN

Programmet var tilrettelagt således, at der først ville komme et indlæg om udviklingen i Fredericia Jobcenter fra Social- og beskæftigelsesudvalgsformand Peder Tind (V), Næstformand Søren Larsen (A) samt Lone Bjørn Madsen (Chefkonsulent i Fredericia Kommunes analyseenhed), herefter et oplæg fra virksomheden Temashop med CEO Daniel Diness Andersen – erhvervsmanden som har erfaring med at ansætte udsatte ledige eller borgere med handicap.

CEO i Temashop, Daniel Diness Andersen, holdt oplæg om blandt andet CSR i Temashop. Foto: Patrick Viborg Andersen, Fredericia AVISEN

Efterfølgende var der afsat 45 minutter til debat og input, fordelt på tre spørgsmål, inden deltagerne til sidst, skulle lytte til social- og beskæftigelsesudvalget, der samlede op på aftenen og fortalte om hvordan de ville arbejde videre med aftenens input.

Interessen for fællesmødet var stort. Det var egentligt planlagt til at skulle foregå på Det Bruunske Pakhus i Kirkestræde – det blev imidlertid, grundet stor tilmelding, flyttet til Tøjhuset i Gothersgade i formiddag. Det vidner om, at det er et område med fokus og debatlyst.

Dørene blev åbnet klokken 18.30, hvorefter der blev budt på kaffe og kage og man kunne finde sig en plads, inden det hele skulle starte klokken 19.00.  

130 havde tilmeldt sig aftenens fællesmøde og der blev skænket kaffe og spist kage, mens folk fandt sig tilrette rundt omkring i lokalet. Det brummede af samtaler rundt om ved bordene og de fremmødte virkede forventningsfulde og dialogparate.

Formanden, Peder Tind, bød klokken 19.00 velkommen til de godt 130 fremmødte, hvor han takkede for det store fremmøde, og nævnte, at der er en stor lyst til at hjælpe hinanden med at skabe et godt jobcenter i Fredericia, hvorfor han så frem til en god aften med gode tanker og ideer. 

Der var mange fremmødte borgere, der var stillede spørgsmål i blandt andet de workshops, som der var. Foto: Patrick Viborg Andersen, Fredericia AVISEN

Peder Tind og næstformand Søren Larsen fik herefter på skift ordet. De sagde blandt andet, at der er 85.000 henvendelser til Jobcenteret sidste år af forskellige art. De nævnte også, at der sidste år var 34 sager i Ankestyrelsen, hvoraf Fredericia Kommune havde tabt de otte. Det er naturligvis otte for meget, men dog er det positivt, at der ud af alle de henvendelser, ikke er flere. Vi vil have en organisation, der lytter til borgerne og det er en af de ting, vi arbejder med i udvalget. Vi skal hjælpe borgerne, lytte til borgerne og der skal skabes en platform, så man inden for lovgivningen kan hjælpe borgene bedst muligt, vi skal overholde loven, men vi skal ikke lade loven begrænse os, vi skal have borgeren i centrum og lytte til borgerens ønsker og behov.

De fik herefter talt om virksomhederne og hvad de gør og kan gøre for at hjælpe borgere i gang. Analysen havde givet 32 konkrete punkter, hvor der blev anbefalet ændringer.

“Vi skal huske på, at vi alle sammen er mennesker, der er brug for, at vi arbejder sammen om de fremtidige løsninger og hvordan fremtidens jobcenter skal være,” sagde Peder Tind, inden han bød velkommen til Lone Bjørn Madsen, som herefter kom på scenen og beskrev, hvordan analyseenheden arbejder i det daglige. 

Det blev ret teknisk, der blev talt om kvantitative analyser, som er svære at bruge i forbindelse med mennesker, så derfor bruger analyseenheden kvalitative analyser. Hun beskrev, hvordan de havde interviewet 90 til 100 stykker for at komme frem til de resultater, de er kommet frem til indtil videre. Mange sagde til Fredericia AVISEN, at de synes, det var et godt og lærerigt indlæg.

Der kom dog også fra salen et spontant spørgsmål for at kunne forstå, hvordan analyseenheden kunne nå frem til de ting, de gjorde ud fra, hvem de interviewede, efter svaret kom der et spørgsmål mere angående, hvorfor det ikke var en uafhængig og uvildig analyseenhed, som det var blevet lovet af Borgmesteren. Peder Tind forklarede: “Det er fordi, det var den bedste løsning; at have sin egen analyseenhed, fordi det var en langsigtet plan og der var brug for et langt sejt træk, det ville han gerne stå på mål for”, sagde han.

De 130 fremmødte var kommet for at debattere

Herefter fik Direktør i Temashop, Daniel Diness Andersen ordet, hans virksomhed har gode erfaringer med at ansætte udsatte ledige eller borgere med handicap. Han beskrev sin virksomhed og kom herefter med en solstrålehistorie om en hørehæmmet medarbejder, der fik muligheden og til sidst endte med at få et flexjob i virksomheden. Daniel Andersen ville også fortælle en solstrålehistorie mere, men teknikken kunne desværre ikke afspille den video, der var forberedt, der var mange solstrålehistorier og belønningen var, at når man giver folk en chance, vil de ikke glemme det, de bliver loyale medarbejdere, der vil gå igennem ild og vand, men alle skal huske at kende sine begrænsninger. Daniel Diness Andersen gav nogle gode råd til Jobcenteret. Det var et positivt og konstruktivt indlæg.

Herefter blev det muligt at stille spørgsmål, igen var det et par bekymrede spørgsmål, som nok mere henvendte sig til politikerne og ikke Daniel Diness Andersen.  

Efter oplægget fra Daniel Andersen, blev deltagerne fordelt ud i grupper ,hvor de fik mulighed for at byde ind med holdninger til tre spørgsmål. Hvordan kan flere udsatte borgere blive en del af fællesskabet?
Hvordan kan flere jobparate borgere blive en del af fællesskabet? Hvordan kan flere borgere med handicap blive en del af fælleskabet?

Der var sat 45 minutter af til tale om spørgsmålene.

Der blev debatteret intenst i de forskellige grupper og jeg overhørte mange gode dialoger og mange fortalte deres personlige erfaringer.
Da de 45 minutter var gået, var det samlede Social og Beskæftigelsesudvalg klar til at samle op på de forskellige input, der var kommet fra deltagerne. Der blev brugt et par minutter fra hver af udvalgsmedlemmerne på at fortælle om, hvad der var blevet talt om i de forskellige grupper og de tanker, der var kommet frem. De gjorde klart, at de vil arbejde videre med de mange input og forslag der var kommet frem i løbet af aftenen.
Peder Tind, sammen med resten af udvalget, sluttede aftenens fællesmøde af med at takke for det store fremmøde og de mange input folk havde bidraget med.

Det blev til en aften, hvor der blev sat fokus på Jobcenteret samt hele den udvikling, der fra kommunens side er sat i gang for at få flere i arbejde, debatten var ærlig, mange luftede deres frustrationer og tydeligvis havde mange noget at bidrage med, stemningen var god og tonen var sober, men tydeligvis føler mange sig dårligt behandlet af Jobcenteret, hvilket også kom til udtryk i det, der blev sagt. Det var tydeligt, at politikerne lyttede til de input, der kom på banen og der kom mange input, folk var debatlystne og havde meget på hjertet.

Social- og Beskæftigelsesudvalget fik en del at arbejde videre med.

Rapporterne fra Analyseenheden kan læses i deres helhed på: www.fredericia.dk/analyse-af-arbejdsmarkedomraadet

https://www.laterrazza.dk/
Klik på annoncen og se mere