I sidste uge fik Fredericia Kommune besked på, at Bülows Kaserne ikke længere var i spil som en mulighed for en ny politiskole i Vestdanmark, men hvis forligskredsen beslutter at bygge nyt, er en placering i Fredericia stadig mulig. Derfor er der nu udpeget ni grunde i kommunen, som kan rumme et politiskolebyggeri.

Administrationen har arbejdet hurtigt men grundigt, og vi sender nu dette tillæg med bud på byggegrunde til Rigspolitiet. Vi har fået mange gode bud ind fra borgerne; nogle var sammenfaldende med de grunde, kommunen havde udpeget, men der har også været nye placeringer blandt forslagene, og dem har vi selvfølgelig taget med. Jeg er rigtig glad for den store interesse, der har været for at gøre Fredericias bud så stærkt som muligt. Vi kan derfor levere et godt og varieret udbud af grunde”, udtaler fmd. for Uddannelsesudvalget Pernelle Jensen.

Fredericia Kommune har udpeget ni grunde til en kommende politiskole: fire grunde i erhvervsområdet DanmarkC nær motorvej, tre grunde i Fredericia midtby og to grunde i det nordlige Fredericia nær Ryes Kaserne og militært øvelsesterræn (formuleret som ét forslag, forslag 7). Ud af de ni grunde er fire grunde foreslået af borgere.

Det samlede bud til Rigspolitiet bliver på ni grunde mellem cirka 12.000-100.000 m2. Dermed lever forslagene op til det eneste kriterium oplyst af Rigspolitiet, dvs. kriteriet på minimum 7.000 m2. Forslagene opfylder også Rigspolitiets ønske om tilgængelighed både i forhold til privat bilisme og offentlig transport. Endvidere er områderne så store, at der er mulighed for at etablere de ønskede udenomsarealer eller potentielle fremtidige udvidelser.

Selvom situationen nu er ændret til, at vi udelukkende foreslår byggegrunde, så er vores iver efter at få Politiskolen til Fredericia ikke forandret, og derfor vil jeg på vegne af byrådet, igen, invitere Justitsministeren, Folketingets retsudvalg og Rigspolitiet til Fredericia, for med egne øjne at se og bedømme vores bud inden de beslutter sig”, udtaler fmd. f