FOA og KL offentliggjorde i sidste uge en fælles rapport om rekrutteringsudfordringerne på SOSU-området i kommunerne. Rapporten viste, at manglen på kvalificeret personale allerede nu er alvorlig, og at problemet vil blive endnu større, hvis ikke der gribes ind. 

I forbindelse med rapporten sagde Karen Stæhr fra FOA:

“Rapporten bekræfter, hvad vi desværre længe har vidst: At der uddannes for få til at sikre den velfærd, som ældre og plejetrængende borgere fortjener. Situationen er allerede akut med 73 procent af kommunerne, der mangler arbejdskraft inden for ældreområdet. Derfor skal der også en særlig indsats til nu for at gøre faget attraktivt og vende udviklingen, for eksempel ved at se på lønniveauet,”.

I Fredericia Kommune har man også meget obs på problemstillingen. Uddannelsesudvalgets formand Pernelle Jensen siger til Fredericia Avisen:

“I Uddannelsesudvalget er vi meget optaget af at sikre den rette sammenhæng mellem uddannelse og efterspørgsel på arbejdskraft. Vi har udvalgt nogle områder, som vi i første omgang har sat særlig fokus på og en af disse er velfærdsuddannelser, hvor Sosu-uddannelserne er en del af de prioriterede uddannelser. Det er vigtigt, at vi fortsat sikrer rekrutteringsgrundlaget og gør opmærksom på Fredericia Kommune som attraktiv arbejdsplads. Vores ekstra indsats ift elev- og praktikforløb er med til at understøtte dette og gode forløb er ligeledes en prioritet for udvalget.”

Velfærdsdirektør i Fredericia Kommune, Annemarie Schou Zacho-Broe.
Foto: Thomas Lægaard – Fredericia Avisen
Fredericia Kommune er i gang

Fredericia Kommune planlægger en del forskellige tiltag på området, da det ikke er nyt for kommunen, at vi skulle forberede sig på rekrutteringsudfordringer på pleje og omsorgsområdet i fremtiden. Velfærdsdirektør Annemarie Schou Zacho-Broe fortæller til Fredericia Avisen:

“Der er flere grunde til, at det er vigtigt, at der kommer fokus på området. I de kommende år er det de små årgange, der er under uddannelse og på vej ind på arbejdsmarkedet. Der er – og bliver rift om dem – og vi har naturligvis en interesse i, at så mange som muligt vælger SOSU-vejen. Med de opgaver, der kommer til kommunerne, den lavere liggetid på sygehuset og det at folk heldigvis bliver ældre og ældre, så ved vi, at der bliver brug for hænder til de mange opgaver.”

Hun fortsætter:

“Vores Uddannelsesudvalg har gennem sidste valgperiode arbejdet med Fredericia Byråds Uddannelsesstrategi, som blev vedtaget i sommer. Den skal bl.a. sætte retning for rekrutteringsudfordringen og i samarbejde med det nye Senior og Handicapudvalg bliver det et stort tema i 2018. Pt. oplever vi ikke rekrutteringsudfordringer i Fredericia Kommune. På SOSU-assistentstillinger ser vi et lavere antal ansøgere end tidligere, og af og til laver vi genopslag på stillingerne, fordi de ikke bliver besat i første omgang. Men vi har ikke større udfordringer her. På SOSU-hjælperstillinger får vi tilstrækkeligt antal kvalificerede ansøgninger, så her er der ikke problemer.”

Image betyder meget

“Det er vigtigt, at vi taler faget op og sætter spot på de mange og vigtige funktioner, der bliver løftet hver dag – året rundt – af de mange dygtige folk, vi har ansat. Vi vil gerne være en attraktiv arbejdsplads for alle faggrupper – men ikke mindst SOSU faget bliver vigtigt at dyrke og styrke. Vi følger nøje optaget på SOSU-uddannelserne, og ønsker at Fredericia bliver en attraktiv uddannelsesby. Det er vi i tæt dialog med SOSUskolen omkring,” slutter Annemarie Schou Zacho-Broe.