Fredericia Kommune afholdt torsdag eftermiddag en workshop, hvor temaet var bæredygtig udvikling, som kommunen fik indspark til fra de fremmødte.

Byrådet besluttede den 29. april 2019 at sætte gang i en proces for udarbejdelsen af en strategi for kommunens arbejde med FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling.

I den forbindelse var der indkaldt til workshoppen, der foregik i FIC Lounge i Fredericia Idrætscenter, hvor Malene Feddersen, som er konsulent i Fredericia Kommune, bød velkommen og gav ordet til formanden for sundhedsudvalget, Susanne Eilersen (DF).

Foto: Patrick Viborg Andersen, Fredericia AVISEN

“I kommunen er der en fase hvert fjerde år, hvor der skal laves en strategiplan for bæredygtig udvikling. Det er paragraf 33 i planloven, som gør, at vi skal lave en plan for bæredygtig udvikling. Det ligger i tråd med, at vi er medlem af WHO Healthy Cities, hvor vi skal lave en ny ansøgning om hvad vi vil med sundhed i de næste fire år. Derfor er det en god anledning til at få input så vi kan få lavet en god ansøgning,” sagde Eilersen og fortsatte:

“Verdensmålene rækker langt ud med hvad vi laver, også lokalt, hvor der er meget med bæredygtig by, socialt, natur og alt muligt andet. Der er mange ting, som går ind over det vi gør i hverdagen. Det miljø vi har på arbejdspladserne ikke mindst.”

Foto: Patrick Viborg Andersen, Fredericia AVISEN

“Bæredygtig udvikling ligger os meget på sinde, fordi vi skal snakke grøn bæredygtighed, og så er der økonomi og social og sundhedsmæssig bæredygtighed. Vi har ansvaret for at leve op til Verdensmålene, og der spiller vi alle en vigtig rolle. Lige fra kommunen, til de frivillige, virksomhedere, medarbejdere, dig og mig som bor i Fredericia. Derfor skal vi lave noget sammen, og det er derfor, at vi er samlet til at få input,” lød ordene fra Susanne Eilersen.

Foto: Patrick Viborg Andersen, Fredericia AVISEN

Inden sessionerne gik i gang tog Malene Feddersen igen ordet og sagde blandt andet:

“Vi er samlet her på tværs for at komme med vores bidrag og tanker, om hvordan Fredericia kan arbejde med bæredygtig udvikling i de kommende år. Jeres input og idéer skal bruges i vores strategiarbejde og vi skal forhåbentlig have strategien godkendt i december,” sagde hun.

Foto: Patrick Viborg Andersen, Fredericia AVISEN

Efterfølgende var det tid til, at deltagerne fordelte sig på de i alt fem sessioner, hvor man i løbet af de timer, som workshoppen varede kunne nå forbi to.

Sessionerne var som følger:

Session 1: En kommune, hvor alle trives og har mulighed for et godt liv Session 2: En attraktiv og bæredygtig bosætnings- og erhvervskommune Session 3: En kommune med fokus på klima, miljø og sundhed
Session 4: Livet i naturen
Session 5: En kommune, der går foran i den bære- dygtige udvikling

Foto: Patrick Viborg Andersen, Fredericia AVISEN

Til stede til workshoppen var der forskellige politiker repræsentanter, ligesom der blandt andet også var flere interessanter fra det fredericianske erhvervsliv, som skulle give bidrag til Fredericia Kommunes strategi om bæredygtig udvikling.

http://jyskserviceaps.dk/