I Fredericia Kommune arbejder man lige nu ud fra en udsattestrategi fra 2011. Det har Social- og Beskæftigelsesudvalget sat sig for at ændre. Fredericia AVISEN har tidligere snakket med formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget, Peder Tind, om den nye strategi– og nu er man kommet et godt stykke videre.

“Vi har nu lagt an til en ny udsattestrategi. Den er baseret på flere ting. Vi har en eksisterende plan fra 2011, og det er klart at det giver god mening at revidere den nu. Vi har derfor sat gang i en procesplan, der vil forløbe over det næste år” var ordene fra Peder Tind (V) tilbage i marts. Nu er man kommet et godt stykke videre, og kan snart holde kickoff på den nye strategi. 

“Vi er kommet rigtig godt i gang med arbejdet – faktisk så godt, at vi kan holde den her kickoff aften, hvor vi ligesom sætter gang i hele processen omkring den nye strategi. Så vil vi løbende henover efteråret lave en række forskellige events og tiltag som et led i at udforme den endeligestrategi” fortæller Peder Tind, formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget.

“Det er vigtig for os, at hele processen bliver så inddragende som overhovedet muligt, og borgerne i Fredericia, organisationer og foreninger og ikke mindst Udsatte rådet alle får et stort medsvar.

Den nye udsatte strategi skal forankres hos flest mulige” siger Peder Tind, formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget.  

Fokus på alle former for udsathed

“Alle kan blive udsatte, og det er vigtigt at vi kan tale om udsathed i en bred forstand – Udsathed er mange forskellige ting, og kan ramme på mange forskellige måder, og i hele denne proces vil vi gerne forsøge at afmystificere begrebet udsat” siger Peder Tind til Fredericia AVISEN.

“Sundhedsprofilen for Fredericia viser, at der er et stort arbejde forude. 2.200 mennesker føler sig ensomme, fordi de ikke har nogen at snakke med. Mange andre er udsat på andre parametre. Det skal vi have lavet om på – og det gør vi virkelig med den her nye udsattestrategi” slutter Peder Tind.

Kickoff aftenen foregår onsdag d. 20. juni fra 16:30-21:00. Programmet til aftenen vil blive offentliggjort på et senere tidspunkt.