Boligkontoret Fredericia har fået prækvalificeret et projekt, med en fysisk helhedsplan i Ringparken hos Landsbyggefonden. Renoveringsprojektet gennemføres i lighed med renoveringerne i fx Sønderparken, Korskærparken og senest sygeplejeboligerne ved Dronningensgade/Fynsgade.

Selve Ringparken er opført i 1953 som tidstypisk rækkehusbebyggelse. Ringparken omfatter 76 boliger, erhvervslejemål og garager. Med helhedsplanen er der fokus på

  • at opnå flere forskellige lejlighedstyper end i dag, så boligområdet fremover henvender sig til både børnefamilier, studerende og ældre
  • at skabe udearealer, der ligger op til fællesskab, og
  • byggeteknisk genopretning og klimasikring

Inden Landsbyggefonden og Boligkontoret kan fortsætte arbejdet med sagen, skal Fredericia Kommune give en foreløbig indstilling til planen om renovering.

Landsbyggefonden støtter generelt ikke istandsættelsesarbejder, men derimod genopretningsarbejder og arbejder der øger tilgængeligheden i lejlighederne, som fx større venderadius ved bad. Derudover støtter Landsbyggefonden miljøarbejder som fx lys og tryghedsskabende tiltag som etablering af dørtelefon etc.

Efter Byrådets foreløbige indstilling, udarbejder Boligkontoret en fysisk helhedsplan. Derudfra vurderer Landsbyggefonden hvor stor en andel af de påtænkte arbejder, der kan støttes som genopretning og hvor meget der har karakter af almindelige istandsættelsesarbejder.

Renoveringen forventes at koste omkring 130 mio. kr. Den direkte økonomiske konsekvens for Fredericia Kommune kendes ikke på dette tidlige stade, derfor søges der ikke om bevilling endnu. Men generelt er kommunens andel i hver enkelt helhedsplan udmøntet i en kapitaltilførselspulje – også kaldet 1/5-ordning samt kommunal garanti for lånene. 1/5-ordeningen betyder, at kommunen, boligorganisationen og kreditforeningen hver yder 1/5, mens LBF yder 2/5 til en pulje, der skal afbøde for kraftige huslejestigninger. Den kommunale andel er oftest 2-300.000 kr. pr. boligafdeling. Tilskuddet afregnes overfor Landsbyggefonden når den endelige økonomi er på plads efter licitation. Det kommunale tilskud påvirker ikke låne-, anlægs- eller servicerammen.

Fredericia Kommune har relativt mange almene boliger, der er bygget mens byen var en industriby – og derfor har nået en alder hvor de trænger til genopretning, og i nogen grad istandsættelse. Når en afdeling bliver prækvalificeret hos Landsbyggefonden giver det mulighed for økonomisk støtte til gennemgribende forbedringer, som boligorganisationen ikke ville kunne løfte på egen hånd. Det vurderes at en fysisk helhedsplan vil løfte Ringparken.

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer