Efter Fredericia Avisens artikel 3. maj 2016 “Fredericia Kommune har tabt endnu en sag i Ankestyrelsen“, har avisen fået flere henvendelser fra borgere, som kan berette, at Fredericia Kommune har fået endnu flere afgørelser imod sig fra Ankestyrelsen om netop særlig støtte efter Aktivlovens § 34.

I en afgørelse af 17. december 2015 hjemviser Ankestyrelsen sagen til Fredericia Kommune til ny behandling og afgørelse.
Da borgeren søger kommunen om særlig støtte efter § 34, efter kommunen har lukket for sygedagpengene, henviser kommunen borgeren til at flytte til en ny lejlighed, som kommunen har fundet på Boligportalen.dk, som er mindre og billigere, og oplyser at kommunen kun vil give § 34 efter den billigere bolig.

Borgeren klager over dette, da vedkommende er alt for syg til at kunne flytte, og at der desuden er andre alvorlige familiære hensyn at tage.
Borgeren klager også over, at skulle betale for at komme på Boligportalen.dk for at få yderligere oplysninger om boligen, samt kontaktoplysninger på udlejer.

Ankestyrelsen giver borgeren medhold, og kritiserer Fredericia Kommune for ikke at have indregnet en skønnet udgift til øvrige forbrugsudgifter, samt for ikke at have foretaget fradrag for skønnet boligydelse ved beregning af nettoboligudgiften til den billigere bolig. Kommunen skal ved beregningen af den billigere og ledige bolig medregne en anslået forbrugsudgift, hvis disse tal ikke foreligger.
Ved ikke at medregne disse udgifter kan kommunen snyde borgeren for en stor den af den støtte, som borgeren ellers er berettiget til.

Ankestyrelsen kritiserer endvidere Fredericia Kommune for ikke at have anvist en konkret, ledig og billigere bolig, den vil beregne støtten ud fra. Kommunen må ikke pålægge borgeren selv at skulle finde frem til adressen på den konkrete bolig, og det må heller ikke være forbundet med ekstra udgifter for borgeren.

Desuden kritiserer Ankestyrelsen Fredericia Kommune for ikke at have lavet en samlet vurdering af familiens forhold og størrelse, og om borgeren er i stand til at flytte. Fredericia Kommune var oplyst om de særlige forhold, der er gældende for denne familie, men kommunen havde valgt at ignorere disse oplysninger, hvilket de også kritiseres for.

Da borgeren modtager Ankestyrelsens afgørelse, vælger vedkommende at sende den til Kommunens Borgervejleder Lotte Attrup for en kommentar, som bl.a. svarer til borgeren:

Som jeg læser Ankestyrelsens afgørelse, er der tale om nogle mangler i processen, som skal iagttages før Fredericia kommune kan træffe en afgørelse.
Samtidig giver afgørelsen nogle klare retningslinjer til Fredericia kommune om, hvordan loven skal læses og anvendes.
Ankestyrelsen hjemviser sagen til genbehandling i Fredericia kommune. Ankestyrelsen anfører temmelig præcist, hvilke mangler de finder i Fredericia kommunes afgørelse. Dermed fremhæver Ankestyrelsen også ret præcist, hvilke detaljer Fredericia kommune bør iagttage ved fornyet behandling.

Nu skulle man så tro, at Fredericia Kommune havde lært, hvordan reglerne er i Aktivlovens §34. Men det er desværre ikke tilfældet.

10. februar 2016 søger en anden syg borger i Fredericia Kommune § 34 særlig støtte. 24. februar 2016 får vedkommende svar fra Fredericia Kommune, hvor den laver præcis de samme “fejl”, som Ankestyrelsen kritiserede den for 17. december 2015.
Også her undlader kommunen at medtage øvrige forbrugsudgifter, at lave en samlet vurdering, og igen påhviler det borgeren at finde adressen på den bolig, som kommunen henviser til, og at betale for at komme på Boligportalen.dk. Også i dette tilfælde havde kommunen ignoreret borgerens oplysninger om særlige familieanliggender.

Borgeren vælger at klage over kommunens afgørelse, og denne gang vælger kommunen, ikke at videresende klagen til Ankestyrelsen, men i stedet at give borgeren ret, og udbetale den ydelse, som borgeren er berettiget til.

Men det er svært ikke at få den tanke, at kommunen hylder princippet “går den så går den”. Ikke ret mange syge eller ressourcesvage borgere er i stand til at tage denne kamp op mod Fredericia Kommune, så der har man måske forklaringen på kommunens overskud på 80 millioner i 2015 og 220 millioner i 2014?