Af Kirsten Hassing Nielsen, byrådskandidat kv21, Det Konservative Folkeparti

Hvor længe skal vi tåle lukketheden i Fredericia? og hvor mange sager skal vi leve med bliver rullet frem, før der skrides til handling? senest sagen om ADP.

Uanset hvor lidt byrådet reelt ønsker åbenheden, og hvor meget alle de involverede ønsker at lægge skandalen i glemmebogen, så skylder vi en seriøs oprydning, som giver borgerne fornyet tro på og tillid til, at noget bliver bedre.

Det er helt essentielt for et sundt demokrati, at der er åbenhed over for borgerne, og at vi får afklaring på alle de uregelmæssigheder, der måtte være foregået. Det er et politisk ansvar at være ambassadører for retssikkerhed, åbenhed og gennemsigtighed.

Den politiske skandale er så kritisk og den politiske kultur så fastlåst, at den eneste rigtige løsning er, at der nedsættes en kommission af folketinget. En kommission der er helt igennem uvildig, og effektiv og som undersøger alle forhold til bunds. Kun ad den vej får vi også langt bedre forudsætninger for at skabe en ny politisk kultur. Og det skal ske øjeblikkeligt, så borgerne i Fredericia er fuldt ud trygge ved, at der tages hånd om tingene.

Advokatundersøgelse efter advokatundersøgelse er efterhånden en yderst tvivlsom løsning, som ikke ændrer på noget som helst. Den seneste sag om ADP gør det tvingende nødvendigt at få trevlet det hele op, hvilket også gælder Fredericia Teater sagen, som vi langt fra har fået undersøgt tilstrækkeligt.

Tidligere har jeg stillet spørgsmålet, om et samlet byråd bør gå af. Af den simple grund, at byrådet har været så tæt på forholdene, at det er vanskeligt at se, hvordan samme byråd kan rydde op efter sig selv. Spørgsmålet bør måske gentages. Vi skal have gjort op med en kultur, hvor der tilsyneladende bruges mange kræfter på at holde hånden over hinanden og lukke ned for kritik.

Vi har alle et fælles ønske om, at Fredericia kommer godt videre, og at alle de positive fortællinger om Fredericia og gode initiativer hos borgere og virksomheder får lov at fylde langt mere på dagsordenen. Men når et byråd ikke har vilje til forandring og gang på gang samarbejder mere om lukkethed end om åbenhed, så er det problemer, vi skal løse nu.

Det Konservative Folkeparti i Fredericia har store ambitioner for Fredericias fremtid, og det skal en grundig oprydning én gang for alle bane vejen for. Hensynet til Fredericias borgere og genopretning af et sundt lokalt demokrati gør det derfor påkrævet, at der nedsættes en Fredericia Kommission øjeblikkeligt.