Et tværfagligt samarbejde mellem 8 kommuner, Nyborg, Svendborg, Nordfyn, Middelfart, Fredericia, Kerteminde, Langeland og Ærø kommune står bag et kursus for dagplejere, der består af 3 moduler, som hver har en varighed på fire uger – fordelt over 6 år. Målet er at vise at fagligheden er i fokus og at dagplejere vil højne dagplejen endnu mere.

De kommunale dagplejere vil her blive undervist i den nyeste pædagogiske forskning indenfor de 0-3 åriges område. Kurset er for dagplejere og specifikt til de kommunalt ansatte dagplejere.

Dagplejeren finder blandt andet ud af hvad de er gode til – hvor ligger deres styrker og hvor ligger dagplejens styrker generelt og hvad kan deres viden omkring styrker og kompetencer egentlig bruges til i arbejdet? Dagplejerne får endnu mere viden om dagplejens mål, værdier og visioner på tværs af kommunerne.

Emner som – Hvor er dagplejen på vej hen og hvordan så den ud førhen og hvordan ser den ud i dag, er også noget som optager dagplejerne meget.
Anerkendende kommunikation, positiv tilgang til arbejdet og børnene, hvad virker og hvordan får dagplejerne det endnu mere frem i deres egen dagpleje.

Det pædagogiske arbejde, samspilsteorier og relationer både mellem børn og voksne og børnene imellem – det er her dagplejen har sin styrke. En dagplejer med fire små børn, små enheder hvor det samspillet er alfa og omega, er en unik mulighed, hvor de små kan udvikle sig med hjælp fra dagplejeren, som med sin positive tilgang kan udvikle og anerkende børnenes kompetencer. Her er der tid og plads til at være den man er uanset hvilken tilknytning man har og hvilken baggrund man kommer fra!

Ved hjælp fra enkle redskaber kan dagplejerne udvikle deres arbejde – lave kollegial sparring, igen på tværs af kommuner, få feed back som de kan bruge til at arbejde videre med, via innovationspædagogik i egen dagpleje.

Der bliver også arbejdet med ICDP – International Child Development program, et verdensomspændende program hvor anerkendelse af det enkelte barn er I fokus. Dagplejeren får endnu flere redskaber til at skabe relationer til børnene og ikke mindst bliver bekræftet i, at dagplejere allerede er super gode til at skabe samspil mellem sig selv og børnene og ikke mindst hjælpe børnene til at skabe små samspil imellem hinanden.

(Arkivfoto)