På den officielle flagdag den 5. september 2016 inviterer Fredericia Byråd byens borgere til at fejre og hylde nuværende og tidligere udsendte i dansk tjeneste

”Flagdagen er vores mulighed for at sige tak til de fredericianere, der som soldat, poilitfolk, redningsfolk og sundhedspersonale m.fl. har ydet en indsats og sat livet på spil for Danmark rundt om i verden. Jeg håber meget, at hele byen møder op og hjælper os med at vise, hvor meget deres indsats betyder for os andre”, siger borgmester Jacob Bjerregaard.

Efter kranselægning ved Bülows Kaserne fortsætter fejringen på Rådhuspladsen, hvor talerne bliver holdt af veteran og tjenestegørende ved Telegrafregimentet i Fredericia, Frank Bendix Loft og garnisonskommandant oberst Søren Andersen.

”Der er meget få steder i Danmark, hvor forsvaret har spillet og fortsat spiller så vigtig en rolle, som i Fredericia. Flagdagen er derfor en fantastisk mulighed for at fortælle om Fredericias stolte historie som fæstnings- og garnisonsby, og det arbejde vi lægger i at sikre gode forhold for soldater og veteraner”, siger Jacob Bjerregaard i kommunens pressemeddelelse.

Efter en musikandagt i Sct. Michaelis Kirke går 6. Juligarden i spidsen for paraden gennem byen til Veteranhjem Trekantområdet i Fredericia, der er vært for en middag for de inviterede udsendte og veteraner.

Foreninger er meget velkomne til at komme og deltage med deres faner i arrangementet på Rådhuspladsen. Er der spørgsmål til fanerne, så kan man kontakte Ole Steen Hansen på mail: ole.s.hansen@fredericia.dk eller telefon: 7210 7488

Program:

16.00 Kranselægning ved Ryes Kaserne

16.30 Fejring af Fredericias udsendte på Rådhuspladsen
Borgmester Jacob Bjerregaard byder velkommen,
Veteranens tale bliver i år holdt af veteran og tjenestegørende ved Telegrafregimentet i Fredericia, Frank Bendix Loft. Frank har været soldat siden 1993 og har været udsendt syv gange.
Fredericia nye garnisonskommandant oberst Søren Andersen taler også på Rådhuspladsen.

17.15 Musikandagt
Andagt i Sct. Michaelis Kirke med garnisonspræst Kristoffer Simonsen og gospelkoret Sct. Michael Voices.

17.45 Parade gennem byen til veteranhjemmet
6. Juligarden går i spidsen af paraden gennem byen til Veteranhjem Trekantområdet.