Da politikerne i Fredericia Byråd i 2019 var samlet på Meldahls Rådhus til de afsluttende budgetforhandlinger var der mange ting der faldt på plads. En af de ting var et Veteranudvalg, der har til formål at udarbejde en veteran- og pårørende politik for Fredericia. De har nu leveret deres bud på en ny politik på området.

I Budget 2020 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en veteran- og pårørendepolitik. Den 2. marts 2020 nedsatte byrådet et Veteranudvalg efter styrelseslovens § 17 stk. 4 med henblik på at synliggøre og styrke indsatsen for veteraner og pårørende bosiddende i Fredericia, og udvalget fik til opgave at udarbejde politikken.

Veteranudvalget har gennemført en inddragende proces med interne og lokale samarbejdspartnere og aktører, herunder lokale veteraner og pårørende med fokus på erfaringer med den nuværende veteranindsats samt forslag og ideer til indholdet i politikken. Politikken har tillige været i bred høring og høringssvarene er behandlet og indarbejdet i politikken.

Veteranudvalget har ydermere udarbejdet en kommunikationsplan samt et idekatalog, som er en opsamling af alle de idéer, der er fremkommet i processen. Dette overdrages til forvaltningen med henblik på videre behandling i forbindelse med implementeringen af politikken.

Veteranudvalget foreslår, at politikken evalueres og justeres efter to år, samt efterfølgende hvert fjerde år. Behovet for en snarlig revurdering skyldes, at den nationale veteranpolitik pt. er under revision, og at de aktuelle pandemirestriktioner har begrænset veteranudvalgets inddragende proces.

Lise Nielson (A) præsenterede forslaget omkring veteranpolitiken, der blev blev vedtaget.

»Det er en stor dag. Vi har arbejdet på politiken i et års tid, efter den blev forslået for halvandet år siden i erkendelse af, at der er mange pårørende, og at der er specielle forhold, når man er en garnisonsby.  Det er et arbejde, som vi kan være stolte af, og der har i processen været en bred inddragelse,« sagde Nielson blandt andet og blev suppleret af Inger Nielsen (O):

»Det er en stor dag for Fredericia, og det er noget vi i Dansk Folkeparti har kæmpet for i to år, og nu har vi en politik, som vi kan glæde os over. Vi har ønsket det i lang tid, og det var lidt sjovt at sidde i udvalget, når man ikke ved så meget om militæret, men det lærte vi,« forklarede Inger Nielsen.

Også Peder Tind (V) knyttede et par ord til den nye veteranpolitik.

»Fredericia er en Fæstningsby, som vi er stolte af, og selvfølgelig skal vi have en veteran- og pårørende politik, og derfor er det en stor dag for Fredericia. Jeg vil gerne anerkende Dansk Folkeparti for at have bragt det på banen, selvom det har taget lidt tid, men sådan går det nogen gange, når man skal have det bedste frem,« sagde Tind.

Afsæt i anerkendelse og viden

Formand for Udvalget, Susanne Bach Bager, skriver således om den nye pårørende- og veteranpolitik i forordet:

Fredericia er en by med lang tradition for et godt og tæt samarbejde med sin garnison og sine soldater. Samarbejdet kan dateres helt tilbage til år 1650, hvor byen blev grundlagt som fæstningsby. Den militære tilstedeværelse har således altid været synlig for byens borgere. Fredericia Kommune vil med veteran- og pårørendepolitikken synliggøre og styrke den lokale veteranindsats og sætte retning for en koordineret og helhedsorienteret indsats i kommunen. Det er ikke alene de udsendte, der påvirkes af en udsendelse. Ægtefæller, børn, forældre og andre pårørende bliver også påvirkede både før, under og efter udsendelsen. De pårørende (”hjemmefronten”) har en altafgørende betydning for veteranen før, under og efter udsendelsen. De fleste veteraner oplever at vende hjem efter deres udsendelse styrkede og berigede med nye kompetencer. En mindre del af veteranerne samt deres pårørende har imidlertid behov for særlig hjælp og støtte til håndtering af deres psykiske/ fysiske skader samt sociale udfordringer som følge af udsendelsen. Politikken tager afsæt i Danmarks officielle veteranpolitik og indeholder følgende hovedområder: Anerkendelse, viden, pårørende samt koordinering og udvikling.

Du kan finde hele den nye politik her.

Helt fra sin spæde start som fæstningsby har Fredericia haft tradition for et godt og tæt samarbejde med sin garnison og sine soldater. Derfor har det også længe været et ønske for Fredericia Kommune at få en vedtaget en veteranpolitik, da mange fredericianere har en tilknytning til militæret. Det ønske blev opfyldt mandag aften, da byrådet godkendte en ny veteran- og pårørendepolitik.  

“Jeg er stolt af den veteran- og pårørendepolitik, vi har præsenteret for byrådet i dag. Veteranudvalget har siden maj måned sidste år arbejdet på politikken med inddragelse af interne og lokale samarbejdspartnere, veteraner og pårørende. Pandemi-restriktionerne har naturligvis begrænset inddragelsen noget, men tilbagemeldingerne giver os en tro på, at politikken sætter en klar retning for en koordineret og helhedsorienteret veteranindsats i kommunen. Det har været vigtigt for udvalget, at politikken omfatter alle kommunens veteraner og deres nære pårørende – herunder ikke mindst børn. Derfor glæder det mig, at byrådet har godkendt politikken, og jeg ser nu frem til, at den bliver implementeret til gavn for byens veteraner og deres pårørende”, siger oberst Susanne Bach Bager, der var formand for Veteranudvalget.  

Veteran- og pårørendepolitikken skal blandt andet synliggøre og styrke den lokale veteranindsats og sætte retning for en koordineret og helhedsorienteret indsats i kommunen. 

”Det er vigtig for mig, at veteranernes sager bliver afklaret så hurtigt som muligt i jobcentret. Derfor er jeg glad for, at den nye politik har fokus på styrkelsen af den koordinerede helhedsindsats. Det handler om at få bragt viden ud til alle, så man som veteran, pårørende, forvaltning, virksomhed, frivillige aktører og samarbejdspartnere ved, hvor man kan få den rette støtte”, siger Inger Nielsen, medlem af Veteranudvalget.

Arbejdet i udvalget har også handlet om forsat at støtte og anerkende den sårbare og udsatte veteran, men har også arbejdet på at nedbryde stigma i forhold til veteranbegrebet. 

”De fleste veteraner oplever at vende hjem styrket og beriget med nye kompetencer efter deres udsendelse, men der er også en mindre del af veteranerne, der vender hjem med fysiske og psykiske ar. Derfor glæder jeg mig over, at vores nye veteran- og pårørendepolitik anerkender veteranerne bredt, så der er fokus på alle veteraner og pårørende, og ikke kun dem, der har særlig brug for støtte”, siger Ole Steen Hansen, medlem af Veteranudvalget. 

Det er nemlig ikke alene de udsendte, der påvirkes af en udsendelse. Ægtefæller, børn, forældre og andre pårørende bliver også påvirkede både før, under og efter udsendelsen. Derfor har hjemmefronten har en altafgørende betydning for de udsendte veteranener – før, under og efter udsendelsen.

”Der har i udvalget været et gennemgående ønske om den brede anerkendelse af veteraner og pårørende. Det har fyldt en del i vores forskellige drøftelser i udvalgsarbejdet, og derfor er jeg glad for, at vi i dag står med en politik, som har et styrket fokus på de pårørende og en anerkendelse af det nære netværk for den støtte,de er for veteranerne. Det er dejligt, at der også er sat fokus på baglandet i politikken” siger Lise Nielson, pårørende og medlem af Veteranudvalget. 

I Veteranudvalget sad ud over Susanne Bach Bager som formand også Michael Ingemand Olsen, Ole Steen Hansen, Inger Nielsen, Lise Nielson, Kristoffer Bruun Simonsen, Mette Skovmand Juul, Liv Lykkegaard, og Yelva Bjørnholdt Jensen.

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer