Fra skoleåret 2020/21 vil man kunne gå i 10. klasse på Fredericia Friskole. 

Under sloganet ”Når det sidste skoleår skal være noget særligt” tilbyder Friskolen et år med masser af faglighed, teambuilding, personlig dannelse og globalt udsyn. 

Det bliver et særdeles lærerigt og spændende skoleår, der vil bidrage til at modne eleverne, gøre dem fagligt parate til at starte i en ungdomsuddannelse, drømme om et fremtidigt arbejde eller en rejse til fjerne destinationer.

Dagligdagen hjemme på skolen vil starte med en morgensamling, hvor eleverne ser nyheder, synger sange og hører foredrag om en mangfoldighed af meningsfulde og interessante emner. Indimellem vil eleverne også selv være i spil til at fortælle for deres kammerater.

Timerne vil handle om de almindelig prøveforberedende fag, der gør eleverne parate til at starte i en ungdomsuddannelse samt valgfag med fokus på kreativitet, sport, musik og de sociale medier. I løbet af året vil der være forskellige temauger, som især handler om den personlige dannelse. Vi tilbyder eleverne alt lige fra ”Teambuilding” over ”Styrekompasset”, til ”Livsduelighed” og ”Kulturmaskinen”. Undervisningen i ”Kulturmaskinen” handler om skolens globale udsyn – en af Friskolens vigtige grundpiller.

I begyndelsen af året tager ”10´erens” elever med på Friskolens årlige lejrskole, dog med et andet indhold, som mere handler om at lære hinanden at kende i den nye 10. klasse og få prøvet sine personlige grænser af. Vi kalder det ”Survival of the fittest”. 

Der vil også i løbet af skoleåret være indlagt en rejse til et fjernere rejsemål – det kunne for eksempel være til Indien, som Friskolen kender godt i forvejen eller måske Kina. Kun fantasien sætter grænser for de muligheder, vi vil forfølge.

Vi glæder os utrolig meget til at give de unge mennesker i Fredericia og omegn mulighed for at deltage i alle de mange spændende, lærerige og meningsfulde aktiviteter. Et indhold, der altså er krydret med en passende mængde faglighed, som sigter mod såvel de gymnasiale uddannelser som erhvervsuddannelserne, og som vil udvikle eleverne på det personlig plan, ligesom det vil inspirere dem til at tænke i alternative baner.

Allerede på nuværende tidspunkt, har vi mange positive tilkendegivelser fra vores egen 9. klasse og vi forventer derfor stor interesse omkring Friskolens nye tilbud. Der vil i løbet af efteråret blive afholdt et informationsmøde på Friskolen, så hold godt øje med skolens hjemmeside.

www.fcfredericia.dk